Home

Souřadnicový systém stabilního katastru

Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) je definován Besselovým elipsoidem s referenčním bodem Hermannskogel, Křovákovým zobrazením (dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze), převzatými prvky sítě vojenské triangulace (orientací, rozměrem i polohou na elipsoidu) a jednotnou trigonometrickou sítí katastrální Souřadnicový systém stabilního katastru • V první polovině 19. století bylo na našem území mapováno v měřítku 1:2880 na základě vybudované trigonometrické sítě (katastrální triangulace 1821 - 1864). • Bylo použito Zachova elipsoidu a transverzálního válcového zobrazení Cassiniovo-Soldnerovo

2

Video:

Katastrální výměra - Wikipedi

Dvě století stabilního katastru. Z GeoWikiCZ. Pro srovnání uveďme, že v posledním roce platnosti josefského katastru, tedy 1789, vynesly daně (v průměrné výši zhruba 10 %) v Čechách 3,6 milionu, na Moravě 2,1 milionu a ve Slezsku 0,3 milionu zlatých (podle J. Petříka, Katastr pozemkový, in: Teyssler - Kotyška. součástí digitalizace map je převod parcel ze zjednodušené evidence do katastru nemovitostí, souřadnicovým systémem digitalizovaných analogových katastrálních map v sáhovém měřítku je původní systém stabilního katastru, tj. souřadnicový systém gusterbergský nebo svatoštěpánský 1. Souřadnicové systémy stabilního katastru • V první polovině 19. století bylo na našem území mapováno v měřítku 1:2880 na základě vybudované trigonometrické sítě • Bylo použito Zachova elipsoidu (a = 6 376 045 m, f-1 = 310) a transverzálního válcového zobrazení Cassiniovo-Soldnerovo

Alternativní název: Gusterberský souřadnicový systém stabilního katastru. Referenční datum. Referenční datum: 2017-03-03. Událost: revize. Další informace: Referenční systém je použit pro zobrazení obsahu mapy. Naskenovaná data nejsou transformována do žádného systému souřadnicový systém stabilního katastru (též plurál) STANAG: standardizační dohoda NATO: Standardization Agreement: STU: Slovenská technická univerzita, Bratislava : SW: software, programové vybavení : SWOT: analýza silných a slabých stránek zkoumaného předmětu : TB: trigonometrický bod : TC 211/IS

Souřadnicový systém S-42 Vyrovnání AGS bylo realizováno na Krasovského elipsoidu Pro rovinné souřadnice použito Gaussova zobrazení Od 1958 byly do S-42 převáděna JTSK vzniká: Československá státní trigonometrická síť a Československá podrobná trigonometrická síť Přes nesporné výhody nebyl tento systém (až na mal

Jak dlouho se čeká na zápis do katastru nemovitostí

souřadnicový systém stabilního katastru SABE Seamless Administrative Boundaries Europe - bezešvá databáze administrativních hranic v Evropě do úrovně obcí (nyní EBM Katastr nemovitostí (KN) České republiky je dle zákona 256/2013 Sb. veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (nemovitostech) vymezených zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. KN je zdrojem informací sloužící: k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků a. Souřadnicový systém S-JTSK/95 Katastrální triangulace 1821-1864 V letech 1821-1840 bylo území bývalé Rakousko-uherské monarchie pokryto první souvislou trigonometrickou sítí I. řádu jako část katastrální triangulace, prováděné až do roku 1864 pro mapování stabilního katastru v měřítku 1:2880 Souřadnicový systém SK Souřadnicové soustavy Stabilního katastru rakouského císařství: (1) gusterbergská(Horní Rakousy, Čecha a Solnohradsko), (2) svatoštěpánská (Morava a Horní Slezsko, Dolní Rakousy včetně Vitorazska a Dalmácie), (3) innsbrucký (Tyrolsko a Vorarlbersko)

Katastr nemovitostí České republiky - Wikipedi

 1. ÚSTŘEDNÍ ARCHIV ZEMĚMĚŘICTVÍ A KATASTRU (ÚAZK) Další aplikace. Další archiválie. Uložit kompozici. Hledat. Důležité odkazy + − Podkladové vrstvy. Mapa Ortofoto aktuální 2018-2019.
 2. S-JTSK Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální SS Seznam souřadnic S-SK Souřadnicový systém stabilního katastru SOBR Souřadnice obrazu SPI Soubor popisných informací SPOL Souřadnice polohy VFK Výměnný formát katastrální VKM Vektorová katastrální mapa ZE Zjednodušená evidenc
 3. S-JTSK Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální SOA Třeboň Státní oblastní archiv v Třeboni SPI Soubor popisných informací SQL Structured Query Language - neprocedurální dotazovací jazyk S-SK Souřadnicový systém stabilního katastru
 4. Současná data - základní datová sada - obce - stav; Současná data - základní datová sada - stát- stav; Současná data - základní datová sada - změn
 5. systém; souřadnicový systém je charakterizován počátkem souřadnic, souřadnicovými osami a jejich orientací. Vybrané geodetické referenční souřadnicové systémy na našem území Systém stabilního katastru Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) S-42 Světový geodetický systém 1984 (WGS84

ÚAZK - přehledk

 1. Zkratky Geodetická kancelář GEOK
 2. Dvě století stabilního katastru - GeoWikiC
 3. Digitalizace katastru nemovitostí ČR - vugtk
 4. ČÚZK: Geoportá

Zeměměřič - přehled zkrate

 1. Katastrální výměra - Wikiwan
 2. Převod analogových map stabilního katastru do systému JTS
 3. Slovník VÚGT

Video: Katastr nemovitostí Zeměpisec

Historie souřadnicového měření GEOSmar s

 1. Vojtěch KLECANDA VIZUALIZACE - Informační systém
 2. Každá mapa je špatně! | Na ubrousek (4K)
 3. Staré mapy Čech
 4. Hledání na mapě dle souřadnic
 5. Zeměpisné souřadnice
 • Trajekt chorvatsko 2019.
 • Bílá postel 140x200.
 • Jak vyrobit zvedák na motorku.
 • První zvíře ve vesmíru.
 • Ccm kukuřice.
 • Mao.
 • Muzeum legend poděbrady.
 • Hulin akce.
 • Yoga obchod.
 • Hunter obojky.
 • Kreslení na notebooku.
 • Ztráta chuti po erdomedu?.
 • Semont maneuver video.
 • Běžecké bundy výprodej.
 • Menstruace tri tydny.
 • Samosebou sklo.
 • Api ms win crt stdio l1 1 0.dll download.
 • Paralympiáda 2018 vysledky.
 • Kalvárie.
 • Altered carbon csfd.
 • Panely sunpower.
 • Albixon ředitel.
 • Autosalon brno 2016.
 • Vodnář žena charakteristika znamení.
 • Výuka hry na baskytaru praha.
 • Živnost koncesovaná.
 • Freedb.
 • Kloboučku hop.
 • Změna oprávněné osoby datové schránky.
 • Úklid kanceláří.
 • Města divokého západu.
 • Drew brees děti.
 • August burns red new album 2019.
 • Kdy je vinobraní.
 • Akumulační kachlová kamna s teplovodním výměníkem.
 • Jak udělat printscreen windows.
 • Pečená kuřecí stehna apetit.
 • Kanadské žertíky na přítele.
 • The protector netflix.
 • Vodnice polévka.
 • Nehoda tramvají v praze.