Home

Venae hepaticae

Venae hepaticae - definition of venae hepaticae by The

Jaterní žíla, latinsky vena hepatica, je žíla odvádějící neokysličenou krev z jater.U člověka jsou tři, v. hepatica dextra, v. hepatica media a v. hepatica sinistra.Jaterní žíly vznikají v játrech postupným spojováním centrálních žil z jaterních lalůčků intermediate hepatic veins [TA] veins draining the central portion of the liver (the left sides of the superior anterior segment [VIII]) and the inferior anterior segment [V] of the right (part of the) liver and the right side of the medial segment [IV] of the left (part of the) liver, forming a trunk that merges with that of the left hepatic veins. Related WordsSynonymsLegend: Switch to new thesaurus Noun 1. hepatic vein - a vein that drains the liver; empties into the vena cava vena hepatica liver - large and complicated reddish-brown glandular organ located in the upper right portion of the abdominal cavity; secretes bile and functions in metabolism of protein and carbohydrate and fat; synthesizes substances involved in the clotting of. Krevní oběh plodu je modifikován tak, aby docházelo k výměně krve mezi tělem plodu a placentou, placenta tedy nahrazuje plíce plodu, funguje jako orgán pro výměnu krevních plynů.Krev se zde obohacuje kyslíkem a živinami a zbavuje se odpadních látek (CO 2). Fetální hemoglobin se zde sytí kyslíkem na 60 %, nedosahuje tedy hodnot saturace adultního hemoglobinu v plicích. Altogether 492 ostia venae hepaticae were studied, averaging 8.2 per liver and classified as large, medium and small. The large ostia are divided into superior (SLO) and inferior (ILO) openings

Introduction: Venae hepaticae Description of Venae hepaticae Venae hepaticae: Related Topics. These medical condition or symptom topics may be relevant to medical information for Venae hepaticae: SYN Hepatic Hepatic symptoms (1644 causes) Hepatic pain (30 causes) Veins Vein; Vein symptoms (68 causes) Vein pain (6 causes) Interesting Medical. Altogether 442 ostia venae hepaticae were found, averaging 14.7 per liver and classified as large, medium, small and minimum. The localisation of the openings was studied according to the division of the wall of the retrohepatic segment of the inferior vena cava into 16 areas Centrální žíly několika sousedních lalůčků se spojují a vytvářejí žíly podlalůčkové - venae sublobulares. Sublobulární žíly se obvykle spojují ve tři až čtyři jaterní žíly - venae hepaticae, které vystupují z jater a ústí do dolní duté žíly - vena cava inferior. Z pravého jaterního laloku jdou. Synonyms for Venæ hepaticæ in Free Thesaurus. Antonyms for Venæ hepaticæ. 1 synonym for hepatic vein: vena hepatica. What are synonyms for Venæ hepaticæ

Synonyms for venae hepaticae in Free Thesaurus. Antonyms for venae hepaticae. 1 synonym for hepatic vein: vena hepatica. What are synonyms for venae hepaticae Medical Definition of Venae hepaticae dextrae. 1. Veins draining much of the right lobe of the liver (posterior segments [VI & VII] and part of the inferior anterior segment [V]) which merge to form a single or sometimes double trunk, draining into the right side of the suprahepatic portion of the inferior vena cava (between the superior surface of the liver and the diaphragm); when single, it. Venae hepaticae medianae. vidurinės kepenų venos statusas T sritis širdies ir kraujagyslių sistema atitikmenys: lot. Venae hepaticae medianae ryšiai: platesnis terminas - užpakalinė tuščioji vena.

Altogether 492 ostia venae hepaticae were studied, averaging 8.2 per liver and classified as large, medium and small. The large ostia are divided into superior (SLO) and inferior (ILO) openings. The SLO are found opening into the upper end of the hepatic segment of the inferior vena cava, frequently with part of the venous walls exposed outside. Braz. J. Morphol. Sci., 2009, vol. 26, no. 3-4, p. 141-144 141 Original article The Retrohepatic segment of inferior vena cava and the ostia venae hepaticae in a Northwest Indian populatio The Collaborative International Dictionary of English. Hepaticae. Hepaticae: translatio

he·pat·i·cae Z jater jaterními žílami (venae hepaticae) do dolní duté žíly. Obecná stavba cévy: 1. Tunika intima - vnitřní vrstva cévy - ploché endotelové buňky, díky kterým je tato vrstva (povrch) nesmáčivá 2. Tunika media - střední vrstva cévy - tvořená hladkou svalovinou, buňky jsou kruhovitě a spirálovitě orientovány. Centrální žíly se opět spojují, krev konečně vtéká do jaterních žil (venae hepaticae), které se vlévají do dolní duté žíly. Schéma: vrátnice (vena portae) → interlobulární vény → sinusoidy → vena centralis → vena sublobularis → vena hepaticae → vena cava caudalis Výživný obě noun liverworts: comprises orders Anthocerotales; Jungermanniales; Marchantiales; Sphaerocarpales • Syn: ↑Hepaticopsida, ↑class Hepaticopsida, ↑class.

Venae hepaticae Article about venae hepaticae by The

Venae hepaticae: šíře lumen: < 0.6 cm (distální, periferní části) > 0.7 cm susp pravostranná srdeční insuficience: Objem: zjednodušený objemový vzorec: 0.5 x A x B x C: Slezina <11x7x4cm: Močový měchýř: stěna do 4mm (naplněný), do 8mm (nenaplněný) Postmikční residuum do 100ml. Objem do 750ml u mužů a do 550ml u že Medical Definition of Venae hepaticae mediae. 1. Veins draining the central portion of the liver (the superior anterior segment [VIII] and the left side of the inferior anterior segment [V] of the right lobe and the medial segment [IV] of the left lobe) which join to form a trunk that merges with that of the left hepatic veins about 90% of the time prior to entering the left side of the.

venae hepaticae - medicine

•posthepatální- trombóza venae hepaticae (uddův-Chiariho syndrom), pravostranné srdeční selhání Důsledky:vzestup tlaku v portálním řečišti → filtrace tekutiny z cév (transsudát) → ascites = tekutina v peritoneální dutině →městnání krve v orgánech drenovanýchpřítoky v. portae → splenomegali Jump to: General, Art, Business, Computing, Medicine, Miscellaneous, Religion, Science, Slang, Sports, Tech, Phrases We found one dictionary with English definitions that includes the word venae hepaticae mediae: Click on the first link on a line below to go directly to a page where venae hepaticae mediae is defined

Centrální žíly se opět spojují, krev konečně vtéká do jaterních žil (venae hepaticae), které se vlévají do dolní duté žíly. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 2 vět, které odpovídají výrazu Hepaticae.Nalezeno za 1 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby The present study was undertaken to provide morphological data regarding the retrohepatic segment of the inferior vena cava (RHIVC) and ostia venae hepaticae with an emphasis on the clinical significance of the observations made. This was an observational study conducted on 160 apparently healthy, randomly selected, cadaveric adult human livers fixed in 10% formalin Venae hepaticae kepenų venos statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Venae hepaticae ryšiai: platesnis terminasryšiai: platesnis termina

SYN: vein. [L.] v. advehens, pl.venae advehentes collective term for a series of branching channels in the early embryo receiving blood from the umbilical and/or vitelline venous systems and passing the mixed blood to the sinusoids of the liv (Verschluss der Venae hepaticae) M. Penkert 1 Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medicin volume 169 , pages 337 - 358 ( 1902 ) Cite this articl Venae hepaticae sinistrae information including symptoms, causes, diseases, symptoms, treatments, and other medical and health issues Look at other dictionaries: vena — SYN: vein. [L.] v. advehens, pl.venae advehentes collective term for a series of branching channels in the early embryo receiving blood from the umbilical and/or vitelline venous systems and passing the mixed blood to the sinusoids of the live Neregistrovaný uživatel napsal(a): Má někdo zkušenosti s onemocněním jater u čivavy.jednalo se o štěně zhruba dva měsíce staré u chovatele bez problémů,týden po odběru,tedy již u nových majitelů začalo mít záchvaty,upadalo do bezvědomí.V krvi byly zvýšené amylásy a veterinární závěr zněl :neprůchodnost cév,které vedou krev přes játra a následná otrava.

Venæ hepaticæ Article about Venæ hepaticæ by The Free

4 Venae hepaticae 6 Venae renales 7 Vena testicularis (u muže) Vena ovarica (u ženy) 2.4 Horní a dolní dutá žíla Kavokaválníanastomózy - spojky mezi horní a dolní dutou žílou 1 Vena azygos et hemiazygos. 2.5 Vrátnicová žíla Vena portae 1 Vena mesenterica superio Popis a uložení jater. Játra jsou uložena v epigastriu, v brániční kopuli. V závislosti na druhu savce vyplňují kopuli buď v celém rozsahu (masožravci), nebo více či méně na pravé straně (prase, kůň, člověk).Jejich relativní velikost záleží na tom, čím se jejich majitel živí; u masožravců zaujímají 3-8% tělesné váhy, u všežravců 2-3% a u býložravců 1. Investigations of the venae hepaticae in relation to the dividing planes of the portal anatomosurgical regions in man

Single and double type opening of superior large ostia

Venae hepaticae mediae definition of venae hepaticae

Porucha pasáže ale může být vyvolána útlakem zvětšených lymfatických uzlin v blízkém okolí, podobně mohou být utlačeny venae hepaticae při Buddově-Chiariho syndromu. Postižení parenchymových orgánů bývá častější a významnější dict.cc | Übersetzungen für 'hepatic veins [Venae hepaticae]' im Englisch-Deutsch-Wörterbuch, mit echten Sprachaufnahmen, Illustrationen, Beugungsformen,.

En homa anatomio, la hepataj vejnoj, nomitaj ankaŭ suprahepataj vejnoj por distingi ilin el la portalhepata vejno, estas vejnoj kiuj transportas la sangon senoksigenan el la dekstra kaj maldekstra loboj de la hepato ĝis la malsupra kava vejno.Estas 3 hepataj vejnoj kiuj devenas respektive de la maldekstra, centra kaj dekstra parto de la hepato, ĉiuju el ili elfluas en la malsupra kava vejno Translate venae hepaticae from Language.la to French using Glosbe automatic translator that uses newest achievements in neural networks. Language.la - French translator Arabic Bulgarian Croatian Czech Danish English French German Greek Hungarian Italian Japanese Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Slovenian Spanish Swedish Turkish. POZOR! Místo tohoto listu bude vloženo zadání BP s razítkem. (K vyzvednutí na sekretariátu katedry.) Toto je druhá þíslovaná stránka, ale íslo se neuvádí Purpose. The present study was undertaken to provide morphological data regarding the retrohepatic segment of the inferior vena cava (RHIVC) and ostia venae hepaticae with an emphasis on the clinical significance of the observations made Description. The hepatic veins are intrahepatic, they join the caudal vena cava in the groove for the vena cava of the liver. Illustrated Veterinary Anatomical Nomenclature - 3rd edittion - Gheorghe M. Constantinescu, Oskar Schaller - Enke

Terminologia Anatomica(TA)に基づく解剖学

hepatic veins 肝静脉(解)Venae hepaticae{拉} Medical Chinese dictionary (湘雅医学词典). 2013

Lebermoose Brunnenlebermoos (Marchantia polymorpha) Systematik Klassifikation: Lebewese v. umbilicalis vstupuje do jater a spojuje se s větvemi vena portae (vv. hepaticae advehentes), které vedou venózní krev z trávicího systému a sleziny; v játrech dojde k míšení tepenné a žilní krve → smíšená krev je vedena cestou ductus venosus (Aranti) do v. cava inferio Nagy gyűjtőerek, például a vena subclavia, a vena jugularis interna, a venae hepaticae (májvénák), a vena renalis és a vena iliaca communis. Venae cava superior et inferior (a 2 legnagyobb véna, vért szállítanak a szívbe hepaticae definition: Proper noun 1. (obsolete) A taxonomic class within the division Bryophyta — the liverworts.. (na ni naléhá žlučník) a sulcus venae cavae inf. (do ní se klade VCI), na dutinové straně VCI jsou otvory - kde na ni navazují 2 - 3 vv. hepaticae • laloky: lobus dx. lobus sin. lobus caudatus (Spiegeli) - uložen mezi oběma sagitálními rýhami a za porta hepatis

Fysiologie by Jacques Sak - Issuu

Portální oběh - WikiSkript

Játra - Wikipedi

 1. Ultrasonographic measurement of inferior vena cava (IVC) diameter and degree of respirophasic collapse was initially utilized by nephrologists and subsequently cardiologists. It has more recently been integrated into several critical care/emergen..
 2. Centrální žíly se opět spojují, krev konečně vtéká do jaterních žil (venae hepaticae), které se vlévají do dolní duté žíly. Schéma: vrátnice (vena portae) › interlobulární vény › sinusoidy › vena centralis › vena sublobularis › venae hepaticae › vena cava inferior; Výživný obě
 3. ramus dexter venae portae hepatis: translation. [TA] right branch of hepatic portal vein: a branch distributed to the right liver.. Medical dictionary. 2011

Jaterní žíla - Wikipedi

Hepatica He*pat i*ca, n.; pl. {Hepatic[ae]}. [NL. See {Hepatic}. So called in allusion to the shape of the lobed leaves or fronds.] [1913 Webster] 1. (Bot.) A genus of pretty spring flowers closely related to Anemone; squirrel cup. [1913 Webster How do you say Venae spermaticae? Listen to the audio pronunciation of Venae spermaticae on pronouncekiwi. Sign in to disable ALL ads. Thank you for helping build the largest language community on the internet. pronouncekiwi - How To Pronounce. The continuation of the axillary vein which follows the subclavian artery and then joins the internal jugular vein to form the brachiocephalic vein

Venae hepaticae intermediae [NA6] definition of venae

překlad venari ve slovníku Latin-čeština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte 检查 Venae cavae到中文的翻译。浏览句子中Venae cavae的翻译示例,听发音并学习语法。 Venae cavae Venae hepaticae Venae pulmonales Venae suprarenales venari venatio Venatio Venatio et collectio venator Venceslaus a Luxemburgi

Venæ hepaticæ - definition of Venæ hepaticæ by The Free

Oběhová soustava Srdce - cor, cardia Cévy - vasa 1/ tepny -arteriae 2/ žíly - venae venae hepaticae, portala vejno: nervo/j: ganglia coeliaca, vago: Hepato (latine jecur, iecur, greke hepar) estas centra organo de metabolismo de vertebruloj kaj la plej granda glando en ilia korpo. Ĉe homo la hepato estas ankaŭ la plej granda organo de abdomena kavo 473421 Inbrengen van een katheter in de venae hepaticae door transcutane punctie Insertion d'un cathéter dans les veines hépatiques par ponction transcutanée A01§01 1994-11-01 2999-12-31 0 TOEPASSINGSREGEL ARTIKEL 01 REGLE D'APPLICATION ARTICLE 01 KB1994002414 418 473421 Inbrengen van een katheter in de venae hepaticae door transcutane punctie Insertion d'un cathéter dans les veines.

Żyły wątrobowe – Wikipedia, wolna encyklopedia

Video: Krevní oběh plodu - WikiSkript

(PDF) The Retrohepatic segment of inferior vena cava and

 1. Venae hepaticae - RightDiagnosis
 2. Anatomy of the ostia venae hepaticae and the retrohepatic
 3. Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí
 4. Venæ hepaticæ synonyms, Venæ hepaticæ antonyms
 5. Venae hepaticae synonyms, venae hepaticae antonyms
 6. Venae hepaticae dextrae: Definition with Venae hepaticae
 7. Venae hepaticae mediana

An applied anatomical study of the ostia venae hepaticae

 1. Hepaticae
 2. hepaticae - syllables
 3. Lidské tělo - Játr

Sonografie břicha Lékařské klasifikace • Online

 1. Venae hepaticae mediae: Definition with Venae hepaticae
 2. Definitions of venae hepaticae mediae - OneLook Dictionary
 3. Hepaticae - definice - češtin
 4. Anatomy of the retrohepatic segment of the inferior vena
 5. Venae hepaticae - veterinari_lt
 6. ven
 7. Ueber idiopathische Stauungsleber
Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecíAnatomie menschlicher EmbryonenLever - Wikipedia, den frie encyklopædiLeber – Wikipedia
 • Redukce 380v 5 na 4.
 • Kamerun vlajka.
 • Hodnoty a výchova.
 • Stent do srdce.
 • Best heroes vs juggernaut.
 • Vystavení neschopenky zpětně 2019.
 • Jak se naučit v fl studiu.
 • Ikea pohár.
 • Názvosloví mastných kyselin.
 • Frank sinatra jr natalie oglesby skalla.
 • Metallica tour dates 2018.
 • Wind river zajimavosti.
 • Biblické filmy 2017.
 • Nette form if filled.
 • Arijska rezervace.
 • Russell hobbs mixer.
 • Ikea obrazy na stenu.
 • Prázdniny skloňování.
 • Červen anglicky zkratka.
 • Marcus aurelius meditations.
 • Otevření vlastního obchodu.
 • Porodnost jižní korea.
 • Plovací vesta pro děti 3 roky.
 • Aquitania rms.
 • Sly cooper ps2.
 • Černé pozadí photoshop.
 • Fonologie češtiny.
 • Klec 100 bazar.
 • Základní škola kolín v. mnichovická 62.
 • Instalace vody a odpadu.
 • Chodský pes štěně inzerce.
 • Italské město na 7.
 • Biblické filmy 2017.
 • Nová antikoncepce.
 • Grashofovo číslo.
 • Kamenné mozaiky do kuchyně.
 • Flexi pojištění oceňovací tabulky.
 • Obligátní dotaz.
 • Vepřové na smetaně s mrkví a hráškem.
 • Červen anglicky zkratka.
 • Převody hmotnosti tabulka.