Home

Co je pojem

Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti.Jazykově pojem odpovídá narození (latinsky natio), tedy společnému místu či společným předkům.Tímto pojmem se v různých zemích a jazycích odlišují zcela rozdílné sociální organismy. Rozlišuje se tak zejména mezi politickým a etnickým národem Amoniak neboli čpavek je zásaditý bezbarvý a štiplavý plyn. Jedná se o jedovatou a nebezpečnou látku, která poškozuje sliznici dýchacích cest. Vzniká jako produkt reakce silných hydroxidů a amonných solí, vyskytuje se přirozeně v přírodě a vyrábí se i průmyslově. Amoniak se velmi dobře rozpouští ve vodě.V přírodě vzniká při rozkladu organických zbytků a.

Národ - Wikipedi

Co znamená pojem Plurál? Výraz, definice slova z Wikipedie. Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde.Licence CC-BY-SA.. Množné číslo je varianta gramatická kategorie čísla, která označuje skutečnost, že se jedná o více než o jeden kus Ustanovení § 506 odst. 1 stanoví, že součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen stavba) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.Zákonodárce pojem nijak blíže neurčuje, používá pouze legislativní zkratku s cílem aplikovat dané ustanovení. Tzv. drobný majetek, který se též někdy řadí mezi materiál, je takový majetek, který sice má charakter dlouhodobosti (tj. používá se např. déle než 1 rok), ale jeho cena je nižší než zákonem stanovených Kč 40.000,00 Co je Taboo: Taboo je pojem používaný k označení všeho, co je podle sociálních konvencí, náboženských přesvědčení nebo pouhé pověry považováno za zakázané.Polynéské slovo jako takové pochází z tabu, což znamená zakázáno. Pokud se praxe, chování, zvyk nebo jednoduchý vkus střetnou s tradičními hodnotami, náboženskými předpisy nebo dogmy.

Co je to Amoniak? Význam pojmu, co znamená, hesla, slova

 1. Co je jednotlivec: Jako jednotlivec označujeme to, co je individuální, které nelze rozdělit.Používá se pro označení člověka, osoby, považované za jednotku, nezávislou na ostatních.Slovo jako takové pochází z latinského jednotlivce, což znamená nedělitelný.. V hovorové řeči voláme někoho jednotlivce, když neznáme jeho jméno nebo stav, nebo když, přestože.
 2. Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Otčím. Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku: Kdo je to Otčím? Kdo to byl Otčím? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Otčím? Definice pojmu Otčím patří do sekce vztahy. Text vytvořen redaktory Superia.cz
 3. Kondenzátor se používá v elektrických obvodech a slouží jako prostředek pro dočasné uchování elektrického náboje. Primárně se u něj sleduje kapacita, má však i jiné, druhotné vlastnosti. Mezi ně patří odpor a indukčnost. U kondenzátorů sledujeme a měříme dva základní parametry - kapacitu a napětí (maximálně napětí, na kterém může kondenzátor pracovat
 4. S rostoucími počty nakažených, hospitalizovaných a zemřelých došlo i v Česku na lockdown. Doslovně přeložen znamená pojem uzamčení nebo uzavření, lepší překlad je plošná karanténa. V praxi se jedná o zákaz nebo omezení volného pohybu osob mimo bydliště. Určitou formu lockdownu zažilo Česko už na jaře, nyní přichází další

Přebytek je pro účetní jednotku výnosem, účtovaným na 648MD (případně 668MD) Pojem byl vložen/modifikován dne 18.11.2013 v 11:38:29. 5 . 4 . 3 2 1 Cloud nebo také cloud computing je specializovaná internetová služba, kdy její poskytovatel nabízí sdílení a využívání různých programů a aplikací. Typickým příkladem je e-mailový klient - můžete mít klasický desktopový produkt v počítači (jako například Outlook) nebo můžete používat e-mailového klienta v. Aristokrat je příslušník elity, aristokracie. Jedná se o společnost urozených občanů, většinou se jde o příslušníky nevýznamnějších předních rodin, jejich původ je většinou dědičný. Novodoběji se slovo aristokrat zaměňuje se slovem šlechtic. Aristokracie je pak privilegovaná vrstva, mocenská třída, jejíž výsady jsou spjaté se šlechtickými tituly Subdodavatel je pojem, který je hojně používán hlavně ve větších kauzách uplácení a finančních podvodů včetně machinací. Pojďme si toto slovíčko podrobněji představit, abychom věděli, kdo je subdodavatelem v České republice a naopak jak tento subjekt vypadá v zahraničí

Co všechno zahrnuje pojem výživné? Nejčastější otázky výživn Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jestli způsob placení výživného je správný a prokazatelný u soudu. Na nezletilou dceru bylo otci vyměřeno soudem výživné. To však neplatil po dobu 3 let. Žádala jsem soud o zvýšení výživného z částky 200,-Kč na. Pojem kultury se ustálil ve dvou základních pojetích: v širším (antropologickém) je souborem objektivovaných výsledků lidské činnosti; v užším se jedná o tzv. duchovní kulturu, která vytváří prostředky a podmínky pro rozvoj a činnost lidí a pracuje svým způsobem do zásoby

Podle zákona je také vymezen pojem podnikatel a podnik. Podnikatelem se rozumí osoba, která podnik zakládá a provozuje jeho činnost - spojuje práci, kapitál a další výrobní činitele za účelem dosažení prosperity firmy Co je LTE? LTE je technologie pro vysokorychlostní internet. Formálně se řadí mezi 3G sítě. i Pojmy na začátek GSM je nejrozšířenější standard pro mobilní telefony. V současnosti jej na celém světě využívá kolem pěti miliard zařízení Který slovanský jazyk je nejmodernější ? (3 odpovědi) Pokud byste měli možnost setkat se s historickou osobností, která by to byla, a na co byste se jí zeptali? (12 odpovědí) Jaká/která je podle vás nejúžasnější věc, které lidstvo dosáhlo za celou dobu existence? (9 odpovědí

deTOnát je něco, co způsobuje DETONACI. Zde se ale bavíme o DENOTACI a DENOTÁTECH ad Prázdný název - název nemá žádný detonát, jedinečný název má 1 detonát: Pokud nevěříte v boha, je pro vás pojem-název prázdný, pokud věříte v jednoho Boha (1. přikázání), je jedinečný Co znamená pojem kvalifikovaná většina - v souvislosti s politikou? Souslovím kvalifikovaná většina se v českém ústavním řádu označuje shoda více než 60 procent, tedy více než tří pětin ze všech zvolených poslanců a senátorů Parlamentu České republiky.Tato většina je (podle platných ústavních norem) nutná při přijímání nejdůležitějších právních. Co je to silová elektřina? V souvislosti se změnou dodavatele elektřiny a potenciální úsporou za faktury se často mluví a píše o tzv. silové elektřině. Co tento pojem znamená a jak ovlivňuje výslednou částku na faktuře? Silová elektřina je surovina, kterou odebírají koneční odběratelé.. Otázka je jasná. Může mi tu prosím někdo vysvětlit co je pojem citlivé téma pro nezveřejnění anonymu? Jsou nějaké hranice či kritéria co je citlivé a co není nebo kdo určuje zda je citlivé a není pro odtajnění anonymů nebo do jaké míry prosím citlivé je? Já to nikde na em nenašla poradíte prosím? Děkuji

Elektronika je všude kolem nás. A hlavně děti se k ní dostávají dřív než by musely. I na to se zaměříme za chvíli s naším koučem Marianem Jelínkem Co je to droga? • Drogu lze • Je to chemická látka která působí na centrální nervovou soustavu a způsobuje změny vnímání nálady chování a vědom • V přeneseném slova smyslu se pojem droga používá i jako označení pro jedincem oblíbené situac

Umělá inteligence míří do firem i domácností

Co je to Plurál? Co znamená pojem, význam slova, výrazu

 1. Pojem veganství zavedli v roce 1944 zakladatelé britské Vegan Society, která zůstává autoritou ohledně definice veganství.Současné znění této definice najdete tady: Definition of Veganism (v angličtině). Veganské stravování má mnoho forem - od junk food až po syrovou stravu, a každý si vybírá, co jí nebo jemu vyhovuje
 2. Mohli byste mi vysvětlit pojem karma? Sice mám tušení, co to je, ale mohli byste mi to vysvětlit přesněji? holka, 11 let, 20. ledna 2019. Alík 22. ledna 2019. Ahoj, karma je v obecnějším slova smyslu víra v nějakou vyšší spravedlnost světa. Tedy, že dobré skutky a myšlenky vedou ke spokojenému životu, špatné skutky a.
 3. álu a skladových prostor. Naopak city logistika je komplex dopravních opatření, který řeší logistické operace ve městech se stísněným prostorem a potřebou šetřit již tak zatížené životní prostředí
 4. Pojem je dost široký pojem. Říká se, že pojem je základem pojmového myšlení, tedy myšlení, které dosud běžně při svém myšlení používáme.Ale když máme říci, co to vlastně ten pojem je, co to obnáší, už se nemusíme tak lehce shodnout; a co více, během diskusí můžeme přijít na to, že v tom sami, kupodivu, nemáme moc jasno
 5. pojem - též koncept - význam jazykových výrazů, slouží k identifikaci, přičemž objekty chápeme v nejširším významu - jako fyzické předměty, množiny, vlastnosti, vztahy, funkce atd. Předpokladem smysluplných tvrzení je možnost myšlenkově uchopit, resp. vyčlenit objekty, jichž se tvrzení týká. Jedinečné p..
 6. Co je to pojem? 18.02. 2020 10:12; Aktualizováno; Pojem/koncept patří spolu se vztahem mezi základní stavební prvky pojmové mapy. Pojmy označují klíčová slova vybraného tématu. V pojmové mapě se většinou značí obdélníkem nebo bublinou se jménem pojmu. Byl pro vás tento článek užitečný?.
 7. imální mzdě (8 000 Kč měsíčně nebo 48,10 Kč za hodinu) a pro 8. skupinu prací činí přibližně dvojnásobek

Mohl by jste mi někdo jako laikovi vysvětlit co znamená pojem , ,KOMPENZACE? Kompenzace obecně je náhrada, vzájemné vyrovnání, odškodnění. Ale jelikož se ptáte na drátenických stránkách, tak jste měl patrně na mysli kompenzaci účiníku Co znamená pojem emerging markets a je taková investice zajímavá? Emerging markets. Název, který v investičním světě je všeobecně znám. Předpovídá se mu velká výnosnost a pokud na tomto trhu investujeme, údajně, na dlouhodobém horizontu nemůžeme prodělat

Pojem života, čehosi, čemu rozumíme ze zkušenosti vlastního žití, aniž bychom přísně (tedy vědecky) věděli, co životem je, se zde pojí s pojmem prostředí, které je z tohoto života definováno - jako to, co je za hranicemi jednotlivého živého, a odtud může utvářet a ovlivňovat způsob, jak a zda vůbec ono živé. Pojem: tónina. Tónina bývá často zaměňována se stupnicí. Vlastně se jedná o pojmy natolik podobné, že v praxi není důvod mezi nimi rozlišovat. Rozdíl mezi tóninou a stupnicí je ten, že tónina je pojem širší a kromě normální stupnice v sobě zahrnuje i různé módy normální stupnice (to je to, co zanedbávám) a.

Co je to pojem? Kosher jídlo. Co je to pojem? Téměř každý ví o existencikoncepty kosher. Co to znamená? Co tím myslí? Koncept kosherových výrobků přišel k nám z Izraele. Tam je přísný soubor určitých zákonů a pravidel pro židovské věřící - halakha. Tento seznam norem pokrývá základy rodinného i náboženského i. Co je součástí hrubé stavby rodinného domu vždy Paradoxně začneme tím, co součástí hrubé stavby vždy není a přitom se bez toho nejčastěji neobejdeme už od zahájení výstavby - základovou deskou (málokteré domy jsou kotvené jen na patky či jinak) CO je to za fenomén / pojem mirk [89.221.210.xxx], 07.09.2017 16:21 , Hobby , 38 odpovědí (3376 zobrazení) Zdravím, zajímalo by mě, jak se říká následující věci / chování / fenoménu

Pojem Peer-to-peer se objevuje u kryptoměn. Hlavně v souvislosti s Bitcoinovou sítí (ale i u dalších kryptoměn) se často s pojmem Peer-to-Peer nebo P2P. Jen velmi zřídka je ale vysvětleno, co to vlastně znamená. Sice trošku zabrušujeme do IT, ale pro pochopení fungování sítě a tak trošku i Internetu je tento pojem velmi. Od doby, co inkluze začala oficiálně platit, lze tento pojem slýchat čím dál tím častěji na školách i v médiích. Přesto 31 procent dotázaných nemělo představu o tom, co to inkluze je. Ukázal to průzkum, do kterého se zapojilo přes 500 respondentů

KVÍZ: Fenomén BAŤA! Co víte o našich nejslavnějších

Stavba jako pojem občanského práva epravo

 1. Co je to rodina, jako pojem? Rodina jsou blízcí, milí a laskaví lidé, je to místo, kam člověk chodí rád a těší se tam. Rodinu nevytvoří věci, ale lidé. skarlettka. 21.02.2010 21:46 | Nahlásit. Odborná definice: 1.malá primární společenská skupina založená na svazku muže a žen
 2. Co je to tržní cena? Zkráceně řečeno tržní cena je pojem z ekonomie, který určuje hranici, kdy se setkává nabídka s poptávkou. Jako příklad můžeme uvést prodej bytu v určitém městě.Prodejci mají určitou představu o ceně své nemovitosti, za kterou je zkusí prodat
 3. Co vám říká pojem úplný kryt? co je v regionu zrovna k dostání. Když přijde elektrikář na opravu a zjistí vyhořatou svorku u jističe, vždy vezme ten, který má v autě a nejde na podporu výrobce shánět co mu schválí tam dát. Přitom to nemusí být ani špatně provedeno a ztráty třeba u 16A jističe u jednotlivých.
 4. Co znamena filozofický pojem mínění? Text dotazu. Jak se tento pojem liší od vědění? Odpověď. Dobrý den, mínění (DOXA) je termín spojovaný s Platónem. Znamená pro něj mínění, které se neopírá o rozum a sídlí v nemyslících nižších částech duše
Jiří Menzel: "Lepší je bydlet ve vlastním

AIA (American Institute of Architects) jej převzala a přejmenovala jej na Level of Development (LOD), který tento pojem vystihuje lépe a obsahuje jak grafickou, tak informační podrobnost modelu. Level of detail je totiž nejčastěji interpretován pouze jako grafická podrobnost modelu Chcete se zdravě stravovat a cítit se dobře? Pojem vyvážená strava slýcháme poměrně často. Málokdo si však dokáže představit, co přesně to znamená. Bohužel většina lidí si neuvědomuje, jak moc si nevhodným stravováním ubližuje Co je vinkulace Obecný význam slova vinkulace je omezení možností nakládat s určitou věcí. U hypoték se setkáte s pojmem vinkulace v souvislosti s (rizikovým) životním pojištěním a pojištěním nemovitosti. Účelem vinkulace v tomto případě je zajistit bance řádné splacení závazku

Co je Zásoby? (zboží, materiál, výrobky

Význam Tabu (Co to Je, Pojem a Definice) - Výrazy - 202

Je fajn dostat se zemi takzvaně pod kůži, poznat lidi, kteří tuhle krajinu tvoří, nahlédnout do řemeslných dílen, ochutnat domácí olej, přičichnout k právě utrženému citronu, sednout si do rybářského baru, kde slyšíte pouze italštinu, a objednat si jako místní horu pražených rybiček. Italská kultura je široký pojem Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze zve na novou výstavu, která představuje výběr toho nejlepšího z české sklářské tvorby. Expozice nazvaná Plejády skla 1946-2019 připomíná, že české umělecké sklo je světový pojem a někteří tvůrci jako Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová či René Roubíček patří mezi mistry této disciplíny Přestože trestní zákoník nepoužívá samotný pojem korupce, je tento negativní společenský jev postihovaný především trestnými činy uvedenými v části druhé hlavy X. trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.) nazvané Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných Co to je home staging? Přestože pojem home staging není v našich zeměpisných šířkách ještě příliš zavedený a v běžné populaci se jedná možná i o pojem zcela neznámý, ve světě jde o dobře známý a ceněný obor, jehož cílem je výrazným způsobem navýšit potenciál nemovitosti, která má být nabídnuta k. Server je v podstatě o něco složitější a výkonnější počítač než ten, který máte doma.. Server obecně spravuje webové stránky s Internetovými prezentacemi. V závislosti na programech a nastaveních může např. automaticky odpovídat na e-maily, spravovat databáze zákazníků, Internetové obchody, DNS atd

Význam Jednotlivce (Co to Je, Pojem a Definice) - Věda a

Pedofilie je sexuální orientace (chcete-li odchylka (deviace) od normálu - tím, co je normální se zde ještě budu zabývat) a se zneužíváním dětí má společného asi tolik, co heterosexualita se znásilňováním žen. Sexuolog dr. Petr Weiss ve své knize Sexuální deviace uvádí, že pojem sexuální deviace by bylo lepší. Co znamená pojem digitální demence? Možnosti epizody. Zlehýnka Mariana Jelínka Co znamená pojem digitální demence? Stránka pořadu 7. prosince 2020, 15:40 Informace o obrázku Plánování: Co je šuplíková metoda? 03:40 23. listopadu 2020, 15:40 Přehrát. Možnosti pořadu Pojem Wellness . Pojem Wellness. Definice pojmu wellness. Pojem wellness a jeho aplikace do gastronomie. Skutečným cílem však je vyvolat diskuzi na téma - co je to vlastně Wellness gastronomie, tedy kde se nyní WELLNESS gastronomie nachází, jak jí akceptuje společnost, a proto, že se nacházíme na půdě stření školy, jak se.

Co je vymrznutí hrubé stavby domu? I pojem vymrznutí hrubé stavby vychází z dělení na hlavní stavební a přidruženou výrobu. Vycházel z výstavby z tradičních pálených cihel mokrou cestou, kdy stavební konstrukce obsahovaly po dokončení hrubé stavby velké množství vody a potřebovaly nejen vyschnout, ale právě i vymrznout Pojem doména. Doména je unikátní označení, pod kterým jsou Vaše webové stránky prezentované na internetu např. www.antee.cz, www.google.cz apod. Doména I. řádu. Doména I.řádu je nejvýše postavená doména a nejčastěji je označována jako tzv. národní doména nebo také top-level domain (TLD) Je to vaše zdraví. TOTO JE POUZE INFORMAČNÍ SERVR!!!! RSS zdroje. Články blogu Články v této kategorii Komentáře tohoto článku Co to je RSS?.

Kdo je to Otčím? Co znamená slovo, jaký má význam? Vztah

Zákazníci především očekávají, že poskytneme co nejvíce, co nejrychleji a za minimální cenu. Trendem v požadavcích je trvalá pružnost, tedy rychlá reakce na potřeby zákazníka jak v procesech, tak v reportování, uvádí Jiří Pejčoch, odborný konzultant ve společnosti Data Software Brno, jež nabízí řešení WMS. Co je maloobchodní podnik? Pojem. Kategorie: Obchodní nápady. Vlastní podnikání je vynikající, ale velmi riskantní způsob, jak si vydělávat na živobytí. Být podnikatelem, není nutné vyrábět zboží, můžete ho koupit pouze a prodávat na vhodném místě. Maloobchodní podnik je ideální volbou pro ty, kteří chtějí. Co je regrese / regrese: Zvláštní typ vývoje, charakterizovaný přechodem od nejvyššího k nejnižšímu, od vyšší formy vývoje (v jakékoliv sféře) až po nižší, degradaci. Zjednodušení struktury některých živých organismů jako adaptace na životní prostředí a podmínky existence (biologie) Se službou Hypotéky 2018 s klienty řešíme nejen nové hypotéky a refinancování hypotéky přesně podle jejich možností a plánů, Nejen ve světě hypoték je spousta zkratek a netradičních názvů. V našem seznamu Co je to Vám jednoduše vysvětlíme, o co

Havelková Eva | BikiniCloud computing – Wikipedie

Mnozí z potenciálních zákazníků ani neví co vlastně znamená zkratka OSB, pro většinu uživatelů je to prostě OSB deska a hotovo, ale OSB deska je velice zajímavý a kvalitní stavební materiál a v dnešní době kdy se snažíme žít ekologicky a v souladu s přírodou je tento stavební prvek čím dál tím více využíván při stavbě domů a to jak zděných, tak i u. 25. 11. 2020 / Americká mentalita vítěze je v 21. století cestou do pekel; 25. 11. 2020 / Brexit je důsledkem občanské války v kapitalismu. My všichni jsme jen vedlejší škody; 25. 11. 2020 / Británii hrozí v důsledku brexitu systémová hospodářská krize 25. 11 Pojem, co znamena kdyz se rekne ze je neco staticky . pavla | 17. 1. 2009 19:20:37 | Odpovědí: 2 co znamena kdyz se rekne ze je neco staticky urcite ci neurcite, treba to vysvetlete na pruznosti diky. Jméno: E-mail (nepovinné, adresa bude v zabezpečené.

Co je to Kondenzátor? - IT Slovní

Co je to pojem identifikovaná osoba? Datum: Říjen 31, 2016 Autor: Jak-podnikat.cz. V dnešním článku si vysvětlíme pojem identifikovaná osoba. Identifikovaná osoba je plátcem DPH jen pro přeshraniční plnění a pro plnění v rámci České republiky stále zůstáváte neplátcem. To znamená, že toto opatření mohou využít. Pojem úsudek, patří do výrokové logiky kde pojem výrok znamená každou větu (ať už napsaná nebo proslovená), u níž má smysl prohlásit, že je buď pravdivá, nebo nepravdivá. Příkladem výroku je tak např. tvrzení Alenka stojí vedle stromu.Toto tvrzení může být pravdivé, nebo nepravdivé. Obecně tedy můžeme říci, že máme dvě velké skupiny výroků, a to. Co je pojem virtuální kancelář? By 10. 9. 2020 24. 9. 2020. Je to zpoplatněná služba pro podnikatele. Virtuální sídlo neboli virtuální kancelář nabízí poskytovatel podnikateli za účelem zapsání do obchodního rejstříku jako sídla společnosti nebo do živnostenského rejstříku a to za měsíční poplatek. Nejedná se. WWW prezentace Co je to e-Government V yužití informačních a komunikačních technologií, především internetu, jako prostředku k dosažení dobré (lepší) správy, či různé úkoly, které se zabývají elektronizací výkonu činnosti veřejné správy nebo v širším pojetí spíše orgánů veřejné moci vůbe Kde najdete beton. Výroba betonu. Co je cemen

Lockdown: Co to je a jaká nastavuje pravidl

Co znamená pojem preventivní oprava, údržba a běžná oprava, které E.ON Pomocník nekryje Co je to pojem fantasy? Fantasy je umělecký žánr, používaný především v literatuře a filmu, ale i ve výtvarném umění. Je založený především na užití magie či jiných n adpřirozených prvků , mi mozemských technologií nebo nadměrně i nteligentně vyvinuté, extrémně silné bytosti Archiv pro štítek: pojem. Kdo je Broker? Publikováno: 18. 9. 2020 Autor: Adam. Co je DTI. Publikováno: 3. 6. 2020 Autor: Adam. DTI vychází z anglického Debt To Income, tedy dluh vůči přijmu. ČNB jej zrušila 1.4.2020. DTI určuje poměr celkového zadlužení.

Co je Inventarizace? Slovníček účetních pojmů Testy z

CAD/CAM - pojem Revit Live - vysvětlivky akronymů a zkratek z oblasti CAD (glossary - online služba firmy CAD Studio Gravírovat můžete jak kovy, takže třeba i sklo, ale nejčastěji je využíváno gravírování do dřeva. A nemusíte se nijak upejpat! Gravírovací stroje dokážou v současnosti vykouzlit opravdu téměř jakékoli vzory, takže je jen na vás, jaký předmět si necháte vyzdobit a co na něj budeme gravírovat Co označuje pojem safari? nebo je to take webovy prohlicez od applu Anonym91922. 05.11.2008 15:04 | Nahlásit. děkuji moc za radu co je to safari Anonym208342. 30.05.2010 19:44 | Nahlásit. proc to tadi neni Anonym208342. 30.05.2010 19:46 | Nahlásit. denkuji čenkej sčenkej alimak. 30.05.2010 21:36 | Nahlásit. Safari je lovecká. 10 SVĚT LITERATURY 55 posléze ujal Felix Vodička, protože potřeboval integrovat pojem struktury do své evo-luční představy dějin.4 Felix Vodička přitom pracoval s Ingardenovým pojmem konkretizace,5 a to v me- zích strukturalismu, bez onoho fenomenologického horizontu, který mu byl cizí.6 A aby dospěl ke konkretizaci (struktury) díla, nebo celé řady děl, aby dospěl k je Tím původní pojem ztrácí svůj význam, proto je vhodnější místo elektrického turbodmychadla používat výraz elektrický kompresor. K čemu turbo vlastně slouží. I vzhledem k modelům, které turbodmychadlo proslavily, je zřejmé, že funkcí turba je dosáhnout co nejvyššího výkonu a točivého momentu

Co je to Cloud? - IT Slovní

Dog City Life | Kavárna co hledá jméno

Kdo je to Aristokrat? Co znamená slovo, jaký má význam

Co znamená pojem preventivní oprava, údržba a běžná oprava, které E.ON Pomocník nekryje? E.ON Pomocník je tu pro vás, kdykoli se objeví problém, na který sami nestačíte. Pomůže vám v případech, kdy si nebudete vědět rady s rozbitým spotřebičem, tepelný Portál Pojem portál se používá k označení webu, který slouží mnoha lidem jako vstupní stránka do internetu. Portály obvykle umožňují rychlý přístup k velkému množství informací na jednom místě, od fulltextového vyhledávání přes tříděné katalogy odkazů až po nejrůznější novinky a zprávy. Časté je také poskytování emailových schránek a dalších. Aval, avalista Aval neboli avalista je totéž co směnečný rukojmí. Aval je ručitelem ze směnky. Pokud tedy není směnka jejím akceptantem nebo výstavcem proplacena, může se remitent domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi.. Skutečnost, že je někdo směnečným rukojmím neboli avalem se na směnce pozná tak, že je to na ní napsáno, buď výslovně nebo doložkou per. SMS půjčka. SMS půjčka je služba, kterou jsme poskytovali v minulosti. Nyní je třeba o půjčku požádat prostřednictvím online formuláře, nebo na telefonním čísle: 222 200 523 SMS půjčka nabízí rychlý způsob řešení nepříznivé finanční situace v případ Tento čtvrtek 10. prosince vás provede místní umělecký keramik Saša Gr. Workshop je zaměřen na dva způsoby vytváření nádob v keramice - lepení z plátu a točení na hrnčířském kruhu. Kurzy se konají ve dvou blocích od 15.30 a 18 hodin. Další kurz výroby vánoční dekorace ze sena se koná 17. prosince

Online-podnikani.cz — Co v České republice znamená pojem ..

Co znamená pojem čeření\ při rozptylu spalin v ovzduší? Čeření je špatný rozptyl spalin ve vertikálním směru, teplota vzduchu s narůstající výškou roste, přičemž horní hranice inverze je nad efektivní výškou komína. Spaliny se tak nemohou promíchat se vzduchem ležícím pod nimi, a tak jsou spaliny rozptylovány. Martin Pelc: Lucerna je prostě pojem, co si budeme říkat. Sice není z největších sálů u nás, ale je to kult. Je to jedna z met všech muzikantů a umělců - ne že bychom se počítali mezi umělce, ale nechtěli jsme ji vynechat. Jak ten koncert budete koncipovat, nakolik bude odlišný od loňského

Co všechno zahrnuje pojem výživné? - Rodina u soud

Můžete zkusit prohledat i tyto nabízené alternativy ke křížovkářskému výrazu je (latinsky): když mi bylo 6let byl jsem 3 starší než můj bratr.ted je mi 20 let kolik je bratrovi, je (latinsky), co je šeptem, to je ???, stará spz jeseníku, spz jeseníku, je možné, co je to sb?.. Rozšířená shoda. V rozšířené shodě dochází k prohledávání pro každé slovo z. Pro vyhledání správné odpovědi zadejte požadovaný křížovkářský pojem do vyhledávání. Pro SPZ okresů přejděte na tuto možnost v levém menu. K dispozici je vám dále rychlý převodník římských čísel, přehled mezinárodních kódů letišť, nebo chemické značky prvků

Vlnařská tkanina – Wikipedie

V zásadě je připuštěno, jakkoliv je to nezvyklé, že i v odbornějším / odborném textu může být užit ten druhý pojem tam, kde nemůže dojít k významové záměně. Bude-li tedy práce pojednávat výhradně o čase a o úhly se ani neotře, je pojem vteřina přijatelný i tam Co znamená pojem zpoždění otevření? Zpoždění otevření začne běžet po zadání správné kombinace. Zpoždění může být v rozmezí od 1 až do 99 minut.Po doběhnutí časového období začíná běžet okno otevření.V tento okamžik je možné zadat správný kód pro otevření trezoru

Co znamená pojem kultura? Odpovědi

Nevíte jak se dívá právo na pojem výhledově?Cm co to znamená. Ale dejme tomu že by jste našel blbec kterej by si objednal zboží zaplatil by za něj.Uzavrely by smlouvu kde by datum dodání bylo výhledově.Teoreticky to však znamená že zboží může bejt dodáno kdykoliv třeba i za 20 let.Jak se na to dívá zákon? Druhá věc by mě zajímala.Ma řidiče co mi sproneveril. Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhlášky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line Co znamená pojem FREEMOVER? Termín freemover nemá žádný formální status. Tento koncept se vztahuje k počátkům programu Sokrates/Erasmus, kdy označoval studenty, kteří z programu dostali finanční podporu mimo rámec specifických výměnných dohod mezi jednotlivými univerzitními katedrami Pojem konec umění ve filozofii Arthura C. Danta Concept of the End of Art in Arthur C. Danto´s Philosophy. Anotace: Cílem bakalářské práce je představení stanovisek a argumentů amerického filosofa, kritika umění a estetika Arthura C. Danta. Hlavní důraz bude kladen na jeho nejznámější články 'Artworld' a 'The End of.

Co znamená pojem podnikatel a podnik? ALTAXO S

Teorie očekávání předpokládá, že časová struktura závisí pouze na krátkodobých segmentech determinujících cenu a úrokové sazby dlouhodobých dluhopis Co je pro mne znamená pojem vlastenectví. Martin Červíček. August 20, 2018. · · Pojem imunita je jedním z nejskloňovanějších slov v souvislost se zdravím a obranyschopností organismu. Abychom se o svůj imunitní systém mohli přirozeně starat, je třeba vědět, k čemu slouží a co je.. Aktuální informace z dění měst a obcí. Výklady a komentáře expertů k současným právním předpisům. Veřejné zakázky pro dodavatele i uchazeče. Kompletní podklady k úspěąnému řízení obce starostou obce. Účetnictví obce. Správní řád v praxi. Dotace z EU Co je nové rychlý přístup k souborům Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou

 • Bolest svalů prevence.
 • Honda jet.
 • Paralympiáda 2018 vysledky.
 • Kousnuti kockou.
 • Lichtenštejnsko památky.
 • Proutěný nábytek do koupelny.
 • Mao.
 • Dna dieta kniha.
 • Kořeny římského práva.
 • Japonské radikály.
 • Bublanina s jablky a pudinkem.
 • Mapy amundsen rns 310.
 • Penzu.
 • Nordblanc olomouc.
 • Lehká plovoucí podlaha isover.
 • Zdeněk burian výstava praha 2019.
 • Opencv sourceforge.
 • Wiki přímka.
 • Paintball pro dva.
 • Vegan snídaně brno.
 • Adobe portfolio website examples.
 • Perníčky hned měkké hrníčkové.
 • Klamava reklama priklad.
 • Kytice z ovoce.
 • Polštáře 40x40.
 • Izotermická folie do auta.
 • Zdravé veganské vánoční cukroví.
 • Mazda prodej.
 • Židé a sionisté.
 • Rozdíl mezi srdečním a hladkým svalem.
 • Sousedi 2 celý film.
 • Starburst free spins no deposit.
 • Nebezpečné vlastnosti odpadů.
 • Kfc kupony srpen 2019.
 • Smrt v primem prenosu nikola.
 • Medik8 vzorky.
 • Www flop potraviny cz souteze krizovka.
 • Pga tours.
 • Rovnice asymptot hyperboly.
 • Jung wikipedia.
 • Chléb šumava tesco.