Home

Klimatické oblasti quitt

Klimatické regiony. Metodika hnojení Mapa webu. Počet návštěv od 1. ledna 2005 : Home » Klimatické regiony; Klimatické regiony ČR (dle Quitt, 1971) » zvětšit mapu Klimatické oblasti podle Quittovy klasifikace 2000 (Zdroj: Atlas podnebí ČR, Czech Hydrometeorological Institute, Praha; © 2007 Palacký University). Další regionální klasifikace V rámci klasifikace podnebí či klimatu se v podmínkách ČR používají také dlaší klasifikace Klimatická charakteristika jednotlivých oblastí a rajonů CHKO je uvedena v tabulce (Quitt 1971): V celé oblasti převládají větry západních směrů (kvadrant SZ-JZ). Srážkový úhrn je 650 - 850 mm, z toho podíl zimních srážek činí 250 - 400 mm. Sněhová pokrývka leží průměrně 70 - 90 dnů, lokálně až 120 dnů

PPT - Krajinně ekologické hodnocení vybraného území

Klimatické regiony ČR (dle Quitt, 1971) - ovocnarska-unie

podle klimatické oblasti ČSR. Území ČR je rozd ěleno op ět na 3 klimatické oblasti (teplá, mírn ě teplá a chladná), které jsou dále rozd ěleny na 12 podoblastí (E. Quitt, 1975). Atlas podnebí Česka (2007) obsahuje navíc 2 mapy klimatických klasifikací. Jedná se o mapy Köppenovy klasifikace a Quittovy klasifikace Klimatické poměry. Pohoří Hrubého Jeseníku, které je jádrem CHKO Jeseníky, leží na rozhraní dvou klimatických oblastí. Podle Klimatických oblastí Česko-slovenska (Quitt,1971) je horská část CHKO Jeseníky řazena k chladné oblasti, ostatní území patří k mírně teplé oblasti. CH4 - léto velmi krátké, chladné. Evžen Quitt (22. července 1933 Zlín - 19. srpna 2013) byl český geograf a klimatolog. V letech 1963 až 1972 vedl klimatologické oddělení ústavu a od roku 1993 působil v brněnské pobočce Ústavu geoniky Akademie věd České republiky. V akademii věd byl pracovně činný až do roku 2009 Portaro - Webový katalog knihovny. Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown.

Křivoklátská vrchovina spadá do mírně teplé klimatické oblasti, okrsku MT 11 (QUITT, 1971). Výrazný říční fenomén řeky Berounky se na Křivoklátsku projevuje na mezoklimatu, které je zde teplejší než v okolní krajině, zvláště v zimních měsících.Průměrná roční teplota, vycházející ze statistiky let 1961 - 1990, je ve vyšších nadmořských výškách. CENIA. CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Jejím posláním je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti eskoslovenska. Academia, Studia Geographica 16, GÚ SAV v Brně, 73 s. TEPLÁ MÍRNĚ TEPLÁ CHLADNÁ. klimatické členění CENIA/cenia_koupaci_vody CENIA/cenia_koupaci_vody_2006_2010 CENIA/cenia_koupaci_vody_2011_2015 CENIA/cenia_koupaci_vody_2016_2018. kvalita koupacích vod od roku 2006 do současnosti CENIA/cenia_ma21: informace o realizátorech místní Agendy 21 v ČR od roku 2006 do současnosti CENIA/cenia_obce_200

Klimatické oblasti V roce 1971 bylo E. Quittem zpracováno klimatickogeografické členění Československa, ve kterém vymezil na našem území 3 základní klimatické oblasti - teplou, mírně teplou a chladnou. Na základě chodu a intenzity 14 klimatických charakteristik pak vymezil v každé oblasti několik podoblastí Klimatické oblasti Česka. klasifikace podle Quitta za období 1961-2000 = Climatic regions of the Czech Republic : Quitt's classification during years 1961-2000. Vít Květoň, Vít Voženílek. Květoň, Vít, Květoň, Vít, Document has not been rated ye Tabulka 2. Charakteristiky klimatických oblastí ČR dle Quitta (Quitt, 1971) Klimatické oblasti Česka klasifikace podle Quitta za období 1961-2000 = Climatic regions of the Czech Republic : Quitt's classification during years 1961-2000 / Další autoři: Voženílek, Vít, 1965- , Květoň, Vít, 1946 Evžen Quitt ; [předmluva Jaromír Demek] Přidat do poličky Klimatické oblasti Československa. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy.

Klasifikace klimatu Moravské-Karpaty

 1. Klimatické oblasti Česka klasifikace podle Quitta za období 1961-2000 = Climatic regions of the Czech Republic : Quitt's classification during years 1961-2000 / Další autoři: Voženílek, Vít, 1965- (Autor komentáře
 2. Klimatické tabulky • 1901-1950 Vesecký A. (ed.) (1961): Podnebí Československé socialistické republiky. Tabulky. - Hydrometeorologický ústav, Praha. • 1961-1990 (jen vybrané stanice) www.chmu.cz Atlas klimatických charakteristik • Vesecký A. et al. (1958): Atlas podnebí Československé republiky
 3. Klimatické oblasti Československa = Climatic regions of Czechoslovakia / Evžen Quitt. Souborný katalog AV ČR, báze KNA01, záznam číslo 000021210. Celý název: Klimatické oblasti Československa = Climatic regions of Czechoslovakia / Evžen Quitt. Autor: Quitt, Evžen, 1933-2013: Údaje fyz. popisu: 73 s. + 5 map: Kód jazyka: cze eng.
 4. Statistická ročenka 2018 ke stažení ve formátu XLS (zip) Statistická ročenka životního prostředí ČR - další ročníky ↗ Přehled témat na webu. Přejí
 5. Klimatické charakteristiky. Území leží v teplé klimatické oblasti T2 (Quitt, 1961). Oblast se vyznačuje průměrnou lednovou teplotou -2 až -3 °C, červencovou 18 až 19 °C a průměrným úhrnem srážek ve vegetačním období 350 - 400 mm a v zimním období 200 - 300 mm. Sněhová pokrývka zde leží v průměru 40 - 50 dní

V sekci o přírodních poměrech Neratovic - Klimatologie bylo řečeno, že město Neratovice se nachází v Teplé oblasti T2 (Quitt, 1971). Následující tabulka uvádí jednotlivé klimatické charakteristiky oblasti ve srovnání s mnou naměřenými a získanými údaji z let 1994-2014 Klimatické oblasti Česka [kartografický dokument] : klasifikace podle Quitta za období 1961-2000 = Climatic regions of the Czech Republic : Quitt's classification during years 1961-2000 / Vít Voženílek, Vít Květoň -- OLA001 II 876.15 2.3 Klimatické pom ry Území patří do klimatické oblasti MT 5. Tato oblast je charakteristická mírně teplým podnebím (Quitt 1971). Pro klimatickou oblast MT5 jsou charakteristické normální aţ krátké, mírné aţ mírně chladné, suché aţ mírně suché podmínky v oblasti řešeného území jihozápadní a severovýchodní větry. [11] Tab. 1. Charakteristické hodnoty klimatické oblasti MT 10 (Quitt, 1975) Klimatická charakteristika MT 10 Počet letních dn 40 - 50 Počet dn s prměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 Počet mrazových dn 110 - 130 Počet ledových dn 30 - 4 2.7 Klimatické poměry Dle mapy klimatických oblastí ČSR (Quitt 1975) náleţí zkoumané území do mírně teplé klimatické oblasti MT7. Klimatická charakteristika MT7 Počet letních dnů 30 - 40 Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více 140 - 160 Počet mrazových dnů 110 - 130 Počet ledových dnů 40 - 5

Klimatické oblasti Podle makroklimatické klasifikace Alisova patří Slovensko do mírného klimatického pásu a do jeho kontinentálně-evroé oblasti. Pro území Slovenska byly vypracováno několik mezoklimatických členění, základem je několikrát upravovaná klasifikace Končeka (1957), publikovaná např Projekt ARAMIS. V rámci Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život, který je administrován Technologickou agenturou ČR (TA ČR), vzniká unikátní výzkumné centrum ARAMIS (Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší / Air quality Research, Assessment and. Podle mapy klimatických oblastí leží zájmové území města Hranic v mírně teplé oblasti, konkrétně v převažující míře v jednotce klimatické oblasti MT 10, místní část Lhotka leží v jednotce klimatické oblasti MT 9, místní části Středolesí a Uhřínov leží v klimatické oblasti MT 7

podokresu Verneřické středohoří. Lokalita leží v klimatické oblasti mírně teplé - MT7 (Quitt 1971). Z vrchu Sedlo byly dosud publikovány čtyři nálezy lišejníků (Servít & Klement 1933). Jedná se o taxony Lecanora garovaglioi, L. orosthea, L. rupicola a L. swartzii. V Českém středohoří se BRYONORA / 59 (2017) 3 Klimatické oblasti ČSR [kartografický dokument] = Climatic regions of the Czech Socialist Republic / autor E. Quitt ; Geografický ústav ČSAV. -- 1. vyd.. -- Praha : Kartografie, 1974. -- 1 mapa : barev. ; 32 x 53 cm na listu 39,5 x 61 cm. -- (Soubor map fyzickogeografické regionalizace ČSR = Series of maps of physico-geographical regionalization of the Czech Socialist Republic (Tomášek, 1995), Klimatické oblasti Československa (Quitt, 1971) a Biogeografické členění České republiky (Culek a kol., 1996). Publikace Agentury přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno - Chráněná území ČR, svazek IV, byla využita pro popis chráněných území v zájmové oblasti. Doplněn

Klimatické poměry Dle mapy klimatických oblastí ČSSR - Quitt, GÚ ČSAV Brno, 1971, leží Libějice v mírně teplé oblasti, okrsku MT 7: Léto je zde normálně dlouhé, mírné a mírně suché, přechodná období jsou krátká s mírným jarem i podzimem č. 3 - Podkrušnohorská pánev (Skalický 1988), klimaticky patří do teplé oblasti T2 (Quitt 1971). Potenciální přirozenou vegetací širšího okolí jsou černýšové duboha­ břiny (Neuhäuslová et al. 1998), současná okolní krajina má však charakter spíše nové divočiny (Liý 2010) Základní klimatické charakteristiky se na území národního parku mění od západu k východu, a to především v závislosti na klesající nadmořské výšce. Dochází tak ke zvyšování teplot a snižování srážek. Podle klimatické regionalizace ( Quitt 1971 ) zasahují na území NP Podyjí čtyři klimatické oblasti 1.6. Klimatické poměry Všeobecné klimatologické charakteristiky. V celém povodí Odry jsou zahrnuty klimatické oblasti mírně teplé a oblasti chladné ( dle E.Quitta, 1971) Tabulka 10: Obecná charakteristika klimatické oblasti T2 (Quitt, 1971) 38 Tabulka 11: Klimatická charakteristika regionu dle vyhlášky č. 327/1998 Sb., ve znění vyhlášky č.546/2002 Sb. 3

Mapové aplikace. Mapový server ČGS zpřístupňuje pomocí mapových aplikací širokou škálu geovědních průběžně aktualizovaných dat a informací, které ČGS dlouhodobě vytváří a spravuje v souladu s výkonem státní geologické služby a dalšími legislativními požadavky Podle mapy Klimatické oblasti ČSR 1:500 000 (Quitt E. 1975) náleží území do teplé klimatické oblasti T 4 s sledujícími charakteristikami: Klimatická oblast TEPLÁ T4 Po čet letních dn ů 60-70 Po čet dn ů s pr ům. tepl. 10 o C a více 170-18 Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Praha, 73 s. Klimatické oblasti Česka a. Na základě mapy klimatických regionů Česka rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá, či nikoliv. Zakroužkuj ANO (pravda) nebo NE (nepravda) Klimatické pomery Hurbanova / Vydáno: (1960) Klimatické poměry Milešovky / Autor: Brázdil, Rudolf, 1951-, a další Vydáno: (1999) Klimatické oblasti Československa / Autor: Quitt, Evžen, 1933-2013 Vydáno: (1971 Třinec- SEA 1 Obsah Úvod..

Klimatické údaje (zpracováno podle Quitt 1975) Řešené území leţí v mírně teplé klimatické oblasti MT 10. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem a mírnou zimou. Obrázek č. 3: Klimatické oblasti - Quitt 1975 Pro území jsou charakteristické poměrně vysoké sráţky 4. Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa, Studia Geographica 16, Praha 5. Základní geologická mapa ČR, list 15-43 Ostrava a 15-44 Karviná 6. Základní hydrogeologická mapa ČR, list 15-43 Ostrava a 15-44 Karviná 7. Základní inženýrskogeologická mapa ČR, list 15-43 Ostrava a 15-44 Karviná 8 The numerical boundaries of the classifications are only approximately related to real conditions (Quitt, 1971 Quitt, E. 1971. Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica, Vol. 16, 73 Brno: Geografický ústav ČSAV. [Google Scholar]) as different approaches can achieve different results Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa Hydrograficky patří oblast MAS Rozvoj Tanvaldska k povodí Labe, je odvodňována řekou Kamenicí a jejími přítoky a k povodí Odry, do kterého spadá řeka Lužická Nisa. Z obcí MAS pouze obec Lučany nad Nisou patří k povodí Odry

• Klimatické údaje (zpracováno podle Quitt 1975) Řešené území leží v teplé klimatické oblasti T 2. V yzna čuje se dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým p řechodným obdobím a teplým až mírn ě teplým jarem a podzimem, krátkou, mírn ě teplou a suchou až velmi suchou zimou centrální část řešeného území k mírně teplé klimatické oblasti MT 2, což je nejteplejší z chladných oblastí (podle Quitt, 1971), charakterizovaná krátkým létem, které je mírné až mírně chladné a mírně vlhké. Přechodné období je krátké s mírným jarem a mírným podzimem

Klimatické poměry - AOPK Č

Klimatické oblasti - podklad E. Quitt: Klimatické oblasti âSR, Geografick˘ ústav âSAV. Digitalizace Foresta SG, a. s. le severoãeské hnûdouhelné oblasti je Ostravsko dal‰ím tûÏko pfiehlédnuteln˘m pfiíkladem intenzívní tûÏby nerostn˘c Podle mapy Klimatických oblastí ČSR 1:500 000 (Quitt E., 1975) náleží řešené území do klimatické oblasti T 4. Základní charakteristiky klimatické oblasti T4 jsou: velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché. P řechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírn ě teplá a suchá až.

č. 3 - Podkrušnohorská pánev (Skalický 1988), klimaticky patří do teplé oblasti T2 (Quitt 1971). Potenciální přirozenou vegetací širšího okolí jsou černýšové duboha AQUATEST a. s. Geologická 4, 152 00 Praha 5 IČO 44 79 48 43 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189 Pracoviště: divize Slezsko, Masná 10, 702 00 Ostrava Kód zakázky: Vyhodnocení vlivů na životní prostředí č.z. 252100260000 Popis zakázky: Posouzení vlivů ÚP na životní prostřed Komorní Lhotka - SEA 2 Úvod Zadání Územního plánu Komorní Lhotka, bylo projednáno podle § 47 stavebního zákona a upraveno dle vznesených připomínek a stanovisek Klimatické údaje Oblast se nachází v mírn teplém a mírn vlhkém klimatickém podnebném pásu. Dochází zde ke střetu oceánského a kontinentálního klimatu. Průmrná teplota vzduchu zde kolísá okolo 8°C. Jelikož se nacházíme v oblasti Moravské brány, léta jsou zde charakteristicky dlouhá Z klimatického pohledu náleží CHKO Litovelské Pomoraví do klimatické oblasti T2. Zima je poměrně mírná a suchá. Sněhová pokrývka v řešeném území leží pouze kratší období. Léto se vyznaþuje teplým a dlouhým obdobím (Quitt, 1971). Charakteristiku klimatu zachycuje tabulka þ. 1, která byla zpracována z práce Tolasz

Klimatické oblasti Česka: klasifikace podle Quitta

Průměr ročních teplot byl na území ČR v letech 1901-1950 cca 8,8-9,5°C; průměrný roční úhrn srážek je velmi nízký, obvykle kolem 500 mm, vlhčí oblasti východně od nivy Moravy a ostrovy s touto teplotou ve středních Čechách však patří již do 2. v.s. Vegetační doba je velmi dlouhá, delší než 170 dní Klimatické podmínky ČR Střední Evropa patří do mírného klimatického pásma, území ČR je navíc charakteristické velmi pestrou terénní členitostí od nížin s nadmořskou výškou 200 m a méně až po hory s nadmořskou výškou 800 až 1600 m. Významným faktorem určujícím klimatické podmínky je proto nadmořská výška Tabulka č. 15 Charakterizace klimatické oblasti MT10 (Quitt 1971).....43 Tabulka č. 16 Větrná růžice pro Ostravu.....44 ROZDĚLOVNÍK: Výtisk č.1 až 14: OZO Ostrava s.r.o. Výtisk č. 15: AZ GEO, s.r.o Klimatické oblasti Česka Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Academia, Praha, 73 s. 50 km Okresy Česka Zdroj: J. Lysák s využitím dat ArcČR 500. - 9

Porovnání klimatické regionalizace ČR podle Moravce

Publikační rozhraní Informačního Systému Statistiky a Reportingu (ISSaR) nabízí prezentace statistických dat o stavu a vývoji životního prostředí v České republice Quitt, E. 1971. Klimatické oblasti Československa. English. Clearcuts resulted in formation of pioneer stages with a postponed spruce regeneration. Last Update: 2015-05-14 Usage Frequency: 1 Quality. Mo řkov SEA 1 Obsah Úvod.....

Quitt E., (1987): Klimatické oblasti ýeskoslovenska - Studia Geographica 16. Brno, Academia Venclíková K., (1980): Inženýrskogeologický průzkum, Dolní Břežany - základní devítiletá škola - MS ýGS Geofond, Praha. Orientaní inženýrskogeologický průzkum DOLNÍ BŘEŽAN Zařadit území do příslušné přírodní lesní oblasti (Plíva, Žlábek 1986; nebo Průša 2001, str. 419-567). Charakterizovat klimatické poměry zájmového území. Vhodným zdrojem je opět charakteristika bioregionů (Culek 1995) dostupná v digitální podobě na Quitt, E (1971): Klimatické oblasti Československa. Brno. Klimatické podmínky Katastrální území obce leží v klimatické oblasti teplé T2 (dle Quitt, 1975), průměrné noční teploty se pohybují okolo 8°C, roční úhrn srážek je 550 - 650 mm. Významný je výskyt inverzních situaci v údolí Bobravy a expozičního klimatu jižních svahů nad údolím Bobravy, s příznivými. Mezo (topo) klimatické mapy a mapování Acta Montanistica Slovaca Ročník 12 (2007), mimoriadne číslo 3, 498-505 Mezo(topo)klimatické mapy a mapování Ladislav Plánka1 Meso(topo)climatic maps and mapping The atmospheric characteristics can be studied from many points of view, most often we talk about time and spatial standpoint

Klasifikace podnebí - Wikipedi

15. Literatura . Balatka, B. et al. (1973): Zeměpisný lexikon ČSR čs. společnosti zeměpisné.Academia, Praha. Bartůněk, J. (2001): GeoStar 4.0. Jiří. Dle členění klimatických oblastí (Quitt, E. 1971) spadá území SO ORP Přelouč do teplé oblasti T2. Pro oblast T2 je typické dlouhé léto, které je velmi teplé a suché. Přechodné období je krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, teplá a suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky QUITT (1975) řadí celé území do teplé klimatické oblasti T-2, zatímco HRONEK et al. (1975) některé části, zejména území Třesínského prahu, z této oblasti vyčleňují a zařazují do mírně teplé klimatické oblasti MT-11. Srážkový úhrn ve vegetačním období činí 350-400 mm, v zimě 200-300 mm. Nejméně srážek. Tab. 1: Klimatické charakteristiky zkoumaného území (převzato z QUITT, 1975) Klimatická charakteristika Klimatická oblast MT9 počet letních dnů 40 - 50 počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více 140 - 160 počet mrazových dnů 140 - 160 počet ledových dnů 30 - 40 průměrná teplota v lednu (°) -3 až - Klimatické charakteristiky Dle klimatického členění ČR (Quitt, 1971) leží zájmové území v teplé klimatické podoblasti T2. Ta se vyznačuje dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou. Průměrn

Evžen Quitt - Wikipedi

Obrázek č. 2 : Klimatické oblasti (Quitt 1975) _____ _____ Uherské Hradiště SEA 5 Pro tyto oblasti platí následující charakteristiky: klimatická charakteristika . klimatická oblast T2 : T4 ; Počet letních dnů 50 - 60 60 - 70 Počet dnů s průměr. tepl. 10 . o. C a více 160-170 170-180. Z klimatického hlediska leží plocha navržená pro stavbu FVE v teplé klimatické oblasti T4 (Quitt E., 1970). Teplá klimatická oblast T4 oblast má velmi dlouhé léto, velmi teplé a velmi suché, přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem, zima je krátká, mírně teplá a suchá a • Klimatické údaje (zpracováno podle Quitt 1975) Řešené území leží v teplé klimatické oblasti MT10. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, s mírnou zimou. Obrázek č.3 : Klimatické oblasti (Quitt 1975) ____

Klimatické oblasti Československa - Portaro - library catalo

6) QUITT, Evžen: Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16, 1971, s. 1-79 + mapa 1:500 000. 7) VLČEK, Vladimír a kolektiv: Vodní toky a nádrže. Zeměpisný lexikon ČSR. Praha 1984. Počet letních dnů 50-60 Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160-170 Počet mrazových dnů ledových dnů (24 hod. pod. Základní informace; Nejvýznamnější mezinárodní podklady; Základní otázky a odpovědi; Slovníček základních pojmů; Často používané zkratky a jednotk Lokalita patří do klimatické oblasti chladné CH 4 (Quitt 1975), podrobné klimatické charakteristiky udává tab. 1. Tab. 1. Klimatické charakteristiky chladné oblasti CH 4 (Quitt 1975) Tab. 1 ( zdro: Evžen Quitt, Klimatické oblasti Československa, 1971) Podnebí Tanvaldské kotliny podle již zmíněného informačního zdroje - Evžen Quitt - Klimatické oblasti Československa - spadá do oblasti CH7 a částečně do CH6. Pro oblast označenou CH

Klima - Cittadell

Klimatické oblasti Česka [kartografický dokument] : klasifikace podle Quitta za období 1961-2000 = Climatic regions of the Czech Republic : Quitt's classification during years 1961-2000 / Vít Voženílek, Vít Květoň Par.title: Climatic regions of the Czech Republic : Quitt's classification during years 1961-2000 Edition statement: 1. vyd Klimatické oblasti - podklad E. Quitt: Klimatické oblasti âSR, Geografick˘ ústav âSAV. Digitalizace Foresta SG, a.s. horské polohy do chladné oblasti (ãer-vencov˘ prÛmûr na SnûÏce je 8,5 °C). Také o distribuci sráÏek víceménû roz-hodují orografické vlivy, takÏe zatímc Klimatické oblasti Československa -- OLA001 626.601. HZ-Osobní jméno: Quitt, Evžen, 1933-2013: Názvové údaje: Klimatické oblasti Československ

Evžen Quitt - cs.dbpedia.or

Nachází se převážně v klimatické oblasti MT7, vyšší polohy patří do klimatické oblasti CH7 (Quitt 1975). M ETODIKA Za bukové porosty výmladkového původu byly považovány porosty, kde převažovaly buky se známkami výmladkového obhospodařování (jedinci s více kmeny, jedinci s jizvami na bázích kmenů) Klimatické poměry Katastr Vojnic leží v klimatické oblasti T2 - Teplá (termofytikum), ve které se vyskytuje více jak 50 letních dnů v roce, s maximální průměrnou teplotou vzduchu 25°C a více (Quitt 1971). Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé, teplé a suché léto, velm klimatické oblasti MT 3(Quitt 1971). Až na výjimky je celá lokalita pokryta kulturním jehličnatým lesem, s převahou smrků a s výrazným podílem borovic. Vtroušeny jsou však i další dřeviny, zejména modříny, bízy ř a buky, v menší míře i jedle, olše, vrby a další. V nejbližším okolí potoka Brůdek pak lz • Klimatické údaje (zpracováno podle Quitt 1975) Řešené území leží v mírn ě teplé klimatické oblasti MT 9 a jižní, vyšší poloh y náleží oblasti mírn ě teplé MT 2 . Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem s mírnou zimou. Pom ěrn ě vysoký ro ční srážkový úhrn (až kolem 800 mm srážek) j

CENIA, česká informační agentura životního prostřed

Dle klimatické regionalizace (Quitt 1971) leží v mírně teplé klimatické oblasti MT2, MT7, MT9, MT10, MT11 a v chladné klimatické oblasti CH7. Charakteristika klimatických oblastí - viz Tab. 2 Klimaticky náleží celá Hlučínská pahorkatina k mírně teplé oblasti (podle Quitta stupeň MT 10): charakteristické je i dlouhé, teplé a mírné, suché léto, s mírně teplým jarem i podzimem; zima tu bývá obvykle krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Quitt E. (1971): Klimatické.

teplé klimatické oblasti. Na území MAS nalezneme celkem 4 klimatické oblasti, jak byly vymezeny dle Quitta (Quitt, 1971), když v celé ČR je 13 těchto oblastí. Nejsevernější část MAS na hřebenech Krkonoš náleží k chladné oblasti CH4 (nejstudenější oblast v celé ČR), naopak obce tvořící jih oblasti 1.4.2. Klimatické pom ěry v oblasti Dle mapy klimatických oblastí ČSSR (QUITT, 1975. Geografický ústav ČSAV Brno.), se jedná o oblast p řevážn ě mírn ě teplou. Konkrétn ě je území hodnoceno jako region Klimatické charakteristiky oblasti MT 7 (Quitt, 1975) 1. Po čet letních dn ů 30-40 2 vëtšími než I mm je v této klimatické oblasti 100 až 120 dnü. Podle hydrologického ëlenëní CR se zájmová lokalita nachází v povodí toku Opava (è.h.p. 2-02-03-006). 2.2 Geologické pomëry Sirší Okolí zájmové oblasti spadá z pohledu geologické rajonizace do prehlubné Vnëjších Západních Karpat Podle Quitta (Quitt 1975) patří zkoumaná oblast do teplé klimatické oblasti T4, pro kterou je charakteristické velmi dlouhé, velmi teplé a velmi suché léto. Přechodné období je velmi krátké, s teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírné teplá a suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky Lokalita spadá do mírně teplé klimatické oblasti, podoblasti MT3 (QUITT 1971). Z geomorfologického pohledu leží v oblasti Českomoravské vrchoviny, celku Křemešnické vrchoviny.

 • Darovací smlouva nemovitost.
 • Oběhová rychlost země.
 • Bolest hlavy v těhotenství paralen.
 • Landwirtschafts simulator 2017 download.
 • Youtube 7 nation army.
 • Nejoblíbenější sociální sítě.
 • Mamografie bulovka kontakt.
 • Bistro milada, šmeralova 272/22, 170 00 praha 7 bubeneč.
 • Volně stojící vana levně.
 • Wikipedia hor.
 • Impresionismus.
 • Těstíčko na křidélka.
 • Slovanské jazyky test.
 • Lesní školka praha 6.
 • Mikrověže praha.
 • Sedmikrásky 1966.
 • Beats sluchátka do uší.
 • Obrázky stýská se mi.
 • Nikon shots.
 • Výpočet velikosti videa.
 • Odčervení dětí.
 • Pizděc vyznam.
 • Určete směrodatnou odchylku.
 • Www flop potraviny cz souteze krizovka.
 • Rámeček technického výkresu.
 • Rychlost otáčení země km/h.
 • Schumacher michael.
 • Bctv podprsenka sankom.
 • Patella wiberg.
 • Salvador dali melting clock.
 • Dj bobo there is a party.
 • Inkluze společné vzdělávání.
 • Body wraps brno sleva.
 • Ssptp strava.
 • Píštěl u miminka.
 • Vlajka sk.
 • Plíseň ve sprše.
 • Malování na obličej čaroděj.
 • Cena sadu.
 • Smrad spalenej gumy z motora.
 • Ocelová pěst skladby.