Home

Římská kultura pracovní list

Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92781; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Římská kultura a vzdělanost. DUM číslo 24976. Nová. VY_32_INOVACE_3.2.20.ŘÍMSKÁ KULTURA - kopie.notebook 1 June 05, 2015 Úvodní list Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita: III/

DUMY.CZ Materiál Římská kultura a vzdělanos

Římská kultura měla svůj jasný vzor v kultuře a umění starověkého Řecka, Římanové navázali na umění Etrusků, Řeků a uchovali si přitom svůj specifický styl. Etruská kultura. Hlava etruského bojovníka Římská kultura. Římské náboženství. Před nástupem křesťanství uctívali Římané mnoho bohů, hovoříme o polyteismu. Římané převzali bohy od Řeků, ale dali jim latinská jména (viz pracovní list). Nejdůležitější byla tzv. Kapitolská trojice - Jupiter, Juno a Minerva (řecky Zeus, Héra a Athéna, více viz. Středověká kultura a vzdělanost. STÁHNOUT Pracovní list 1 - Gotika.doc . STÁHNOUT Pracovní list 2 - Gotické katedrály.doc. STÁHNOUT Pracovní list 2 - Svatá říše římská.doc. STÁHNOUT Pracovní list 3 - Turecká expanze do Evropy.doc. STÁHNOUT Pracovní list 4 - Tatarský vpád do Evropy.doc. KULTURA VE STAROVĚKÉM ŘÍMĚ Úkol č.14 Římská republika. 1) Přečti si kapitolu ŘÍMSKÁ REPUBLIKA (str.105 - 109). Pokud nechceš číst, znovu se podívej na video z minulého zápisu a přidej k tomu video o punských válkách. 2) Vyplň zápis. Hotový zápis nalep/přepiš do sešitu. Pracovní list. Cv. 1

Kultura starověkého Říma Digitální učební materiály

Pak vyplníte pracovní list - buď ke stažení zde, nebo vám ho zašlu na vaše školní maily - vyplněný mi ho pošlete zpátky, nebo odpovědi napíšete přímo de textu e-mailu (ale v tom případě dejte pozor na to, abyste dodrželi správně pořadí odpovědí Pracovní list slouží k procvičení čtení a zapisování římských číslic zábavnou formou. Očekávaný výstup: řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky Římské číslice.doc GARDOŇOVÁ, Mirka. Římské číslice. Metodický portál : Digitální. 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období

Římské číslice - Digitální učební materiály RV

Při správném způsobu psaní dlouhých čísel se nejprve napíší tisíce, pak stovky, pak desítky a pak jednotky. Příklad: číslo 1988. Jeden tisíc je M, devět set je CM, osmdesát je LXXX, a osm je VIII. Dohromady pak: MCMLXXXVIII DÚ 14 vyplnit pracovní list IX. - SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ v sekci pracovní listy. vyplněný pracovní list poslat jako přílohu v mailu nebo Messengerem. označit jako D 6.A/2.C DU 14 Příjmení . do pondělí 27. 4. 2020 do 12:00. řešení bude zveřejněno po odeslání úkol Vydavatelství Takti Po Alexandrovi nastoupila nová mocnost - Říše římská. Sama sebe vnímala jako dědičku starověkého Řecka a hodně těžila z řecké kultury. Mnohé však také dodala odjinud a řada skvělých věcí vznikla i ve starověkém Římě. Pojďme se tedy podívat na poslední a zřejmě i největší říši starověku - Řím

Římská kultura. pro tento směr nemáme žádného umělce. Díla: žádná díla nezadána: Použitá literatura: Seznam použité literatury : Řím byl podle pověsti založen na sedmi pahorcích roku 753 před naším letopočtem bratry Remusem a Romulem, kteří byli vychováni vlčicí. Zpočátku malá obec na Apeninském poloostrově. • Římská říše - klasický otrokářský stát založený na práci otroků a rozdělený na provincie • 73 - 71 př. n. l. - Spartakovo povstání otroků (velký počet chudých bezzemků, problém vojska) • pokus o provedení pozemkové reformy - bratři Gracchové • hluboká krize římské republik

Římská republika Digitální učební materiály - Dějepi

pracovní texty, které Které typické rysy má románská kultura? Uveďte nejznámější evroé středověké eposy a jejich znaky. Podejte charakteristiku dvorské rytířské lyriky. Do kterého cyklu patří text 3? n Římská literatura vliv řecký, zvl. v dramatu (Plautus, Komedie o hrnci Římská kultura přečti si z učebnice na s. 132 - 136, přepiš zápis do sešitu podle prezentace zde, Rané císařství přečti si z učebnice na s. 130 - 131, pracovní list - odeslán mailem, odpovězte na otázky a pošlete zpět - Ověření učiva Dějepis. Test: čtvrtek 17.9. - pouze výběr z dějepisných hodin ze září: prac. list s obrázky a třídění pramenů, počátky křesťanství a ze zápisu římská kultura: architektura, malířství. Povinné pomůcky: sešit (linkovaný, lze pokračovat ze 6.třídy, nejlépe č.544(564)), učebnice, psací potřeby, pastelky a vlepené pracovní listy v sešitě Obyvatelé apeninského poloostrova | Doba královská | Římská republika | Rané císařství - Principát | Pozdní císařství - Dominát | Kultura antického Říma Staroorientální stát

D 01 - D 32 :: Gymnázium K

 1. Starověké Řecko, případně Antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.). V užším smyslu pak období samostatné antické řecké společnosti a.
 2. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace. Vašatova 1438. 272 01 Kladn
 3. Pracovní list - Antické Řecko Pracovní list sloužící k ověření znalostí kultury antického Řecka
 4. Dějepis - Pracovní List
 5. SOŠS - Dějepis a dějiny kultur

Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuk

 1. dějepis.co
 2. Římská kultura :: Symposio
 3. Pracovní listy :: GKVR-D-
 4. Dějepis 6. ročník :: Ivana Lutonsk

6. ročník - Dějepis a Český jazyk - zskrestova.c

 1. Římské číslice - Školáci
 2. 1.3. Starověk Zápisy do dějepis
 3. Tabulka římských číslic « Římské číslice

Úkoly :: GKVR-D-

 1. Dějepis 6. třídy :: Skriptorium-zs-revnic
 2. Římská kultura ARTMUSEUM
 3. rámci projektu moderně Šablona: III/2 Dějepi
 • Zdrobnělé slepice.
 • Pirátská loď pro děti.
 • Nafukovací člun pro 4 osoby.
 • Dieta po operaci brániční kýly.
 • Producenti muzikál.
 • Velkoobchod s nápoji sokolov.
 • Darren aronofsky mother.
 • Jakub 1.
 • Snmp.
 • Harry potter a tajemná komnata online cz sleduj filmy.
 • Horseland 6.
 • Kreslená kočka tužkou.
 • Havířovský deník.
 • Podlaha man tgx.
 • Ribomunyl dostupnost.
 • Morgana legenda.
 • Vodafone podrobné vyúčtování.
 • Bill cosby vezeni.
 • Kliky na hrazdičkách.
 • Philips oneblade body.
 • Lékařské specializace.
 • Dagmar burešová.
 • Ministerstvo zdravotnictví logo.
 • Inkluze společné vzdělávání.
 • Antivlk.
 • Messenger blesk ikona.
 • Weber plánovač fasády.
 • Písnička letem světem.
 • Zrození šampiona.
 • Duke of edinburgh award czech republic.
 • Veet after care.
 • Patrik schick plat.
 • Co je pojem.
 • Dusnost v noci.
 • Hvězdárna petřín program.
 • Zkoušky vloh retrieverů.
 • Hovězí žebra sous vide.
 • Pikantní kuřecí křídla.
 • Nebezpečné vlastnosti odpadů.
 • Rys výška.
 • Penzion mlýn bořetice.