Home

Akta jednoty bratrské

Akta Jednoty bratrské NPM

Akta Jednoty bratrské. Akta Jednoty bratrské, nová odborná publikace, kterou dnes v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) pokřtí autoři z Historického ústavu AV ČR. První díl edice mapuje vývoj vzdělání a písemnictví Jednoty bratrské do poloviny 16. století Hobza, Radek, Akta Jednoty bratrské a jejich obsah, in: Miloslav Kaňák (ed.), Československá církev a Jednota bratrská. Sborník prací k 500. výročí staré Jednoty bratrské, Praha 1967, s. 152 - 24

 1. Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou prezentaci právě vyšlého prvního svazku regestové edice Act Unitatis Fratrum, významné sbírky pramenů k dějinám historické jednoty bratrské. Prezentace se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2018 v prostorách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze na Malé Straně (Valdštejnská 161/20), akce začíná v 16.
 2. Akta Jednoty bratrské 1. díl 29.06.2018 09:59 Pokud chceme více pochopit Kralice a historii ivančicko - kralické tiskárny a vizi, která za tím byla, musíme se vrátit v historii do roku 1456 a počátků Jednoty bratrské v Kunvaldu
 3. Akta Jednoty bratrské - tak se jmenuje nová odborná publikace, kterou dnes v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) pokřtili autoři z Historického ústavu Akademie věd ČR. První díl edice mapuje vývoj vzdělání a písemnictví Jednoty bratrské do poloviny 16. století
 4. Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou prezentaci právě vyšlého prvního svazku regestové edice Act Unitatis Fratrum, významné sbírky pramenů k dějinám historické jednoty bratrské. Prezentace se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2018 v prostorác
 5. Akta Jednoty bratrské - Acta unitatis fratrum. Značka fondu/sbírky: AUF. Datace: 1437 - 1589. Původce: Jednota bratrská v letech 1547-1589. Popis: Jednota bratrská - náboženství - náboženská literatura styky se zahraničím - evangelická církev. Metráž (bm): Nezpracováno. Zpracováno
 6. Historie Jednoty bratrské I. Jednota bratrská do T řicetileté války Ko řeny Jednoty bratrské sahají do poloviny 15. století, kdy se vlády v Čechách zmocnilo, po dozn ění revolu čních let, konzervativní k řídlo strany podobojí. Jejich úsilí bylo zam ěřen
 7. Církevní řád, akta a dekrety původní jednoty bratrské (1497 - 1635) Konfese původní jednoty bratrské (1535) J. A. Komenský - Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1650) J. A. Komenský - Haggaeus redivivus (Obnova církve, 1632) Vnitřní pravidla chování a etické princip

Akta jednoty bratrské regestová edice - prezentace NPM

redakce sbírky Acta Unitatis Fratrum (Akta Jednoty bratrské, od r. 1551, rkp.). Jan Černý stál spolu s Janem Blahoslavem u vzniku tohoto souboru pramenů k dějinám Jednoty bratrské, který dnes čítá 14 svazků This book, Akty Jednoty bratrske. Vydava Jaroslav Bidlo. Redigoval Boh. Navratil. 01, by Jaroslav Bidlo, is a replication of a book originally published before 1915. It has been restored by human beings, page by page, so that you may enjoy it in a form as close to the original as possible. This book was created using print-on-demand technology

Akta Jednoty bratrské 1

Liturgie Jednoty bratrské: (1457 - 1620) by: Akta Synodów prowincjalnych Jednoty Litewskiego: 1611 - 1625 Published: (1915) Apoštol křesťanské lásky a jednoty církve: život a dílo dr. Antonína Cyrila Stojana Published: (1988) 75 rokov Prvej Katolíckej Slovenskej Jednoty: 1890 - 1965. AktA jednoty brAtrské regestová edice dne 6. prosince 2018 v 16.00-18.00 hodin ve Společenském sále Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze Úvodní pozdravy: PhDr. Markéta Pánková (Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského) doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i. • Blahoslavova Akta Jednoty bratrské, diplomová práce FF UK 1960, ETF Praha, sign. II K 8397 • Blažková, Edita, Blahoslavova Akta Jednoty bratrské (zpráva), in: TP KR 31 (1964), s. 23 • Blahoslavova Akta Jednoty bratrské, in: TP KR 31 (1964), s. 81-88, 97-10

V Komenského muzeu pokřtili Akta Jednoty bratrské, MŠMT Č

 1. Působení jednoty bratrské začalo v českých zemích, nucený odchod mnohých členů jednoty do exilu po bitvě na Bílé hoře její učení přenesl mnohdy daleko za hranice českého království. Snaha o život v pravdě, bez světských radovánek a materiálních statků, ale také bez závislosti na institucích a vládcích a usilování o co největší vnitřní svobodu tak.
 2. - Akta jednoty bratrské - je to pozorování kultury jazyka, měřítkem správnosti je kráse řeči, odmítá nářeční prvky, gramatika obsahovala: slovní zásobu, frazeologii a skladbu - Filipika proti misomusů
 3. status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur
 4. Doposud se šlo opřít jen o Akta Jednoty bratrské, která ovšem sahají pouze do roku 1589. Právě nález tzv. archivu Matouše Konečného přináší nové informace z let jeho biskuého působení (1610-1618)

jednoty bratrské. 00:38:55 Vzniká celá velká větev jednoty bratrské, 00:38:58 která působí v zahraničí, 00:39:01 tedy v tom polsko-litevském prostředí, 00:39:04 v tom prostoru, který je od nás vzdálen. 00:39:07 A přenáší se tam i část té organizační struktury. 00:39:11 Takže ta situace po Bílé hoře je už vlastně. Archiv Jednoty bratrské (Moravian Church Archive, Czech Province) is located in the office of the Provincial Board in Liberec, Czech Republic. Its library and archive are open to the public for research and managed by archivist Lydie Halamová. Archiv Jednoty bratrské Boženy Němcové 54/9 460 05 Liberec V Czech Republi Dílo: Akta jednoty bratrské - veškerý materiál, který se týká dějin Jednoty bratrské Muzika - příručka hudební teorie Šamotulský kancionál- soubor evangelických duchovních písní - Blahoslav jich složil jen 26 a 40 podstatně upravil, celý kancionál jich obsahuje 75

- biskup jednoty bratrské - mnohostranný vzdělanec - Akta jednoty bratrské o dějiny - Filipika proti misomusům (nepřátelům vzdělání) - Gramatika česká o o jazykové kultuře a normě o frazeologie a skladba o sbírka přísloví - Nový zákon o podnět k překladu celé Bible a k vytištění Bible kralické Daniel Adam z. Jan Černý-Nigranus (1500 or 1510 - 5 February 1565), was a Czech historian, preacher and bishop of the Jednota bratrská now called the Moravian Church.. Life. He was born in Kunvald.In 1537 he was ordained bishop and worked in the congregation of Jednota bratrská, Moravian Church in Brandýs nad Labem.During the persecution against the followers of the Czech brothers he escaped to Prague ↑ Národní archiv - Akta Jednoty bratrské - Acta unitatis fratrum ↑ Bratrská tiskárna ↑ Bratrská tiskárna ↑ KJ-ET 19/2010 ↑ František ČAPKA: Dějiny zemí koruny české v datech: 1621 ↑ ČAPKA: 1621 ↑ ČAPKA: 1621 ↑ ČAPKA: 1621 ↑ w:de: Peter Ernst II. von Mansfeld#Böhmischer und pfälzischer Krieg (1618-1623 Jan Blahoslav (20 February 1523 - 24 November 1571) was a Czech humanistic writer, poet, translator, etymologist, hymnographer, grammarian, music theorist and composer.He was a Unity of the Brethren bishop, and translated the New Testament into Czech in 1564. This was incorporated into the Bible of Kralic

(PDF) Akta jednoty bratrské, regestová edice: Prezentace 6

 1. Archív, přesněji řačeno Akta, Jednoty bratrské začal po jeho shoření roku 1546 v Litomyšli obnovovat Jan Blahoslav. Je to rozsáhlý soubor materiálů z dějin Jednoty bratrské a Ivančice byly po dlouhou dobu jejich domove
 2. - Akta jednoty bratrské - je v nich zapsán veškerý materiál, který se týká dějin jednoty bratrské (založena 1457 v Kunvaldu v Orlických horách knězem Řehořem Krajčím), akta mají 15 svazků, nejedná se ani tak o zpracovanou historii, jako spíše o soubor důležitých listin, dopisů, pamětí, zápisů z jednání atd
 3. Toho dne se totiž před 475 lety narodil Jan Blahoslav, po J. A. Komenském jistě největší postava staré Jednoty bratrské. Pojďme nahlédnout do malého curricula vitae tohoto vzácného muže, velikého a drahého klínotu Jednoty, jak o něm poznamenal bratrský kněz a historik Vavřinec Orlík, jeden z autorů Knihy úmrtí
 4. Doposud se šlo opřít jen o Akta Jednoty bratrské, která ovšem sahají pouze do roku 1589. Právě nález tzv. archivu Matouše Konečného přináší nové informace z let jeho biskuého působení (1610-1618). Compiled Apr 1, 2019 9:30:17 PM by Document Globe ®
 5. Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny národího muze

Akta jednoty bratrské - dějiny jednoty bratrské, celkem 15 svazků Musica - hudební teorie a praxe Filipika proti misomusům = nepřátelé vyššího vzdělání (hlavně Jan Augusta, jiný bratrský biskup), dokazuje význam vzdělán vychován v duchu zásad Jednoty bratrské, zvolen jejím biskupe, tajemníkem a historikem; studoval v Německu Akta jednoty bratrské - dějiny jednoty, významné historiografické dílo Gramatika česká - není dílem původním, komentář s doplněním starší mluvnice - poprvé popsána česká nářeč

Video: Moravští bratři původní Jednota bratrsk

Jednotky: Akty Jednoty bratrské

- Jednota Bratrská: Jan Blahoslav, Akta Jednoty bratrské, Jan Amos Komenský - Václav Březan, Mikuláš Dačický z Heslova - pobělohorské evangelické dějepisectví: Pavel Stránský (Respublica Bojema), Pavel Skála ze Zhoř Akta Jednoty bratrské I-II. Praha 1915-1923 Borový, Klement (ed.). Jednání a dopisy konzistoře katolické a utrakvistické I-II. Praha 1868-1869 Navrátil, Josef (ed.). Jezuité olomoučtí za protireformace. Brno 1916 Odložilík, Otakar (ed.). Jan Blahoslav: O původu Jednoty bratrské a řádu v ní. Praha 1926 Pažout, Julius August. Smysl bratrské reformace by: Hromádka, Josef Lukl 1889-1969 Published: (1954) Žena v Jednotě bratrské: zásady, postavy a dědictví by: Císařová-Kolářová, Anna Published: (1942) Knižnice Biblické Jednoty Published: (1924 Písemnosti církví ostatních (církve podobojí sdružené v České konfesi, Jednota bratrská, starokatolická církev, církev adventistů a židovské náboženské obce) tvoří Akta Jednoty bratrské - Acta Unitatis fratrum 1437-1589, Starokatolické biskupství a fara ve Varnsdorfu 1871-1946 a Rada židovských náboženských.

Jan Blahoslav OSOBNOSTI

· Akta Jednoty bratrské (soubor pramenů k bratrským dějinám počínaje založením, historické dílo) · Muzika (dílo hudební teorie pro pěvce i skladatele) · Filipika proti mizonuzům (=útočné dílo proti nepřátelům vzdělání, vědy ; polemický spis prot Jan BLAHOSLAV (1523 -1571): měšťan, studující v Německu a biskup JB, jež pečoval o její archiv (Akta jednoty bratrské a pozvedl úroveň bratrských škol - zasloužil se o to, aby členové JB nerozvíjeli pouze náboženskou literaturu, ale i filologii Úvod do novověku dějinná epocha v evroých i mimoevroých oblastech = 15/16. st. - 1918 Data považovaná za počátek novověku: 1492 = Kryštof Kolumbus objevil Ameriku 1485 = v Anglii skončila Válka růží (Lancasterové X Yorkové) 1453 = dobytí Konstantinopole Turky = zánik východořímské říše 1517 = zveřejnění 95 tezí Martinem Lutherem 1526 = bitv

Historický spis Akta jednoty bratrské- dějiny j. b. Filipika proti misomusům (=nepřátelům vzdělání) - bojovná řeč, polemika s názory; obhajuje vyšší vzdělání, znamená pokrok. Překládal Nový zákon, brzy po jeho smrti pokračovali členové j. b Akta jednoty bratrské - shromažďoval a vydával materiál z dějin své církve Muzika - stala se základní příručkou o hudbě a sborovém zpěvu Překlady: Nový zákon, Bible Kralick roslav Boubín /ed./) a pramenů k dějinám Jednoty bratrské (Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1, Regesten der in den Handschri-ftenbänden Acta Unitatis Fratrum I-IV überlieferten Texte, Joachim Bahlcke, Jindřich Halama, Mar Bez spirituálního rozměru v kontextu denominačního zařazení Jednoty bratrské ovšem nejsme schopni správně pochopit mnoho výroků i činů velkého myslitele a teologa. I to je jeden ze zajímavých paradoxů tzv. druhého života Jana Amose Komenského, na který se zaměřuje pražské vydání magazínu - Akta Jednoty bratrské -dějiny - Gramatika česká (1571) -frazeologie, slovní zásoba, skladba, popsána česká nářečí, sbírka přísloví, nejde o původní dílo -komentář ke starší mluvnici - překlad Nového zákona -z řečtiny -podnět k překlad

Ve středu 11. května zajeli filmaři ještě do Nové Paky, kde natočili část bohoslužby Jednoty bratrské. Hovořila tam i členka Jednoty bratrské, předsedkyně odbočky Konfederace politických vězňů paní Blanka Čílová. Film AKTA KRAJINA bude v České televizi promítán pravděpodobně v květnu příštího roku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Skoč na obsah Skoč na navigaci MŠMT Č o Vedl archív Jednoty Bratrské. o Biskup Jednoty Bratrské. o Zabýval se českým jazykem. o Propagace vzdělání § Musika - spis o hudební teorii § Filipika proti misomusům - útočná řeč proti nevzdělancům § Gramatika česká § Překlad Nového zákona § Akta Jednoty Bratrské ( Bratrský archív

Akty Jednoty bratrské

člen jednoty bratrské, r.1557 zvolen jejím biskupem. ve své době nejvšestrannější vzdělanec v Čechách. zabýval se literaturou, historií, řečnictvím, hudbou, jazykovědou. Dílo: Akta jednoty bratrské - soubor pramenů k dějinám jednoty bratrské (listiny, dopisy, zápisy z jednání aj.) Muzika - příručka hudební teori biskup Jednoty Bratrské; Akta Jednoty Bratrské - dějiny JB, správce archivu; Muzika - spis určen kazatelům i zpěvákům Šamotulský kancionál - soubor duchovních písní; Filipika proti misomusům (=nepřátelé vyššího vzdělání) -ostrá plamenná řeč zaměřená proti někomu (dříve proti Filipovi II.

- Akta jednoty bratrské - název archivu, který udržoval; historiografická práce - Muzika - dílo hudební teorie jak skládat písně - Vady kazatelů - spis upozorňuje na obvyklé chyby, kterých se kazatelé dopouští - Kancionál šamotulský - obsahuje i bratrskou písňovou produkci. Václav Hájek z Liboča RENESANCE A HUMANISMUS V ČECHÁCH 1. RANÝ HUMANISMUS 1.1. LATINSKY PÍŠÍCÍ ČEŠTÍ HUMANISTÉ Jan z Rabštejna DIALOGUS • vybízí lidi k všeobecnému smíru Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic • sbíral rukopisy • patrný odmítavý postoj k češtině ŽALOBA K SVATÉMU VÁCLAVU NA MRAVY ČECHŮ O LIDSKÉ UBOHOSTI Jan Campanus Vodňanský BRESTILAUS • 1604 1.2

Jan Blahoslav - Wikipedi

vliv husitských válek na uplatnění renesančního pohledu na svět, reformace a humanismus v Čechách- význam Jednoty bratrské Události: 1571 - V Moravském Krumlově zemřel biskup jednoty bratrské Jan Blahoslav, autor duchovních písní (Šamotulský a Ivančický kancionál), Gramatiky české, překladatel Nového zákona, hudební teoretik (Musica) a archivář jednoty (Akta jednoty bratrské).Zasloužil se o povznesení úrovně bratrského školství a vybudování tajné tiskárny v Ivančicích (koncem. Voršilky - konvent, Praha; z oblasti činnosti nekatolických církví Akta Jednoty bratrské - Acta Unitatis fratrum, Starokatolické biskupství a Rada židovských náboženských obcí Čech a Moravy. V oblasti zemské samosprávy je významným archivním fondem Archi Oficiální web města Mnichovo Hradiště. Narodil se 28. srpna roku 1551 v Janovičkách na Čáslavsku v rodině patřící k nižší české šlechtě a hlásící se k idejím Jednoty bratrské, jeho otcem byl Adam Budovec a matkou Johanka z Chlumu

Jan Černý-Nigranus - Wikipedi

Tůmy Přeloučského spis O původu Jednoty bratrské Urkunden und Regesten zur Geschichte des Gutes Poreschin im 14. und 15. Jahrhunderte (Klimesch) Veřejní notáři v českých městech,zvláště v městech pražských(Nuhlíček) Visitační protokol pražského arcijáhenství Pavla z Janovic (Hlaváček, Hledíková

-latinsky: Akta Jednoty bratrské-zvolen biskupem Jednoty bratrské se sídlem v Ivančicích, roku 1558 se stal tajemníkem církve; pobýval v Ivančicích, zemřel roku 1571 na cestě do Moravského Krumlova. Pohřben v Ivančicích /patrně někde v blízkosti kaple Svaté trojice Problematika autorství duchovních písní v kancionálech 16. a 17. století: Blahoslavův Rejstřík a jeho pokračovatelé - Mgr. et Mgr. Kateřina Fajtlová, Ph.D Akta dějiny Jednoty bratrské, Gramatika česká -navazuje na Kornela, rozdělení na nářečí Nový zákon - přeložil a upravil, na jeho základě napsána Bible kralická Šamolulský kancionál - vydán v Polsku, kvůli cenzuře, několik set lyrických písn

V roce 1616 byl Komenský vysvěcen na kazatele Jednoty bratrské a jako první působiště si vybral Fulnek, kde působil i jako rektor tamější školy, poprvé se oženil a dopsal spis Listové do nebe. Velmi důležitým mezníkem v životě se pro Komenského stal rok 1621, kdy bylo potlačeno stavovské povstání Objednávejte knihu Vězeň na Křivoklátě - Pád biskupa Jednoty bratrské v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník V dokumentu se seznámíme nejen s odbojovou činností Vladimíra Krajiny za II. světové války, ale i s jeho protikomunistickým postojem a osudy po únoru 1948. Režie P. Kačíre

Akty Jednoty bratrske

Filozofický ústav AV - sources.cms.flu.cas.cz 183635 Jan Blahoslav (1523 - 1571) - Akta Jednoty bratrské- dějiny J.b. Václav Hájek z Libočan ( ? - 1553) - Kronika česká- vznik 1541; česky; podpora katol. šlechty; praotec Čech - 1527; poutavá, dobrodružná, oblíbená; nepřesnosti, omyly, výmysl VÁCLAV BUDOVEC Z BUDOVA (28.8.1551 - 21.6.1621) První popravený po Bílé hoře Václav Budovec z Budova, český šlechtic, spisovatel a politik, jedna z vůdčích postav českého stavovského povstání v letech 1618-20 a po bitvě na Bílé hoře jeden ze sedmadvaceti českých pánů, popravených 21. června roku 1621 na pražském Staroměstském náměstí, přichází na svět.

Full text of Akty Jednoty bratrské. Vydává Jaroslav Bidlo. [Redigoval Boh. Navrátil] See other formats. Akta Jednoty bratrské (vydal Jaroslav Bidlo v Brně), Teigovi Základové starého místopisu pražského, Palackého Staří letopisové čeští, Knihy půhonné a nálezové (vyd. Brandl v Brně 1872—3) a zvláště pak obsáhlý a důležitý Archiv český, založený Palackým a dosud vycházející Na závěr jsem si ponechal jeho činnost historika. Blahoslav se chopil nemalého úkolu, který spočíval v uspořádání pramenů pro archiv Jednoty bratrské. Jeho Acta Unitatis Fratrum (Akta Jednoty bratrské) mají stále ještě ne zcela doceněný význam pro poznání historie Jednoty. V dalším historickém spisu Summa quaedam. Akta jednoty bratrské - uspořádání archivů pro jednotu bratrskou, věnoval jim mnoho úsilí . Filipika sproti misomusům - názory na vzdělání - získal velké znalosti, utvrdil se v myšlence, že hromadit nové učenosti má smysl pouze, pokud jsou prospěšné druhým

Dějiny Jednoty bratrské -AKTA JB (18svazků) FILIPIKA PROTI MUSOMUSŮM (=nepřátelé vzdělání, múz /umění a vědy/) Jazykovědná práce: GRAMATIKA ČESKÁ. Navázání na starší gramatiku Gzela, Optáta a Philomatesa 1603 další gramatika VAVŘINEC BENEDIKT Z NUDOŽER Zábavná literatura. Knížky lidového čten Blahoslavova akta Jednoty bratrské: 1960: Čechová Jiřina: K správním dějinám města Znojma v druhé polovině 14. a počátkem 15.stol. 1960: Fiala? Hledíková Zdeňka: Soudní akta generálních vikářů pražského arcibiskupa: 1960: Fiala: Ježek Vladimír: Vojenské seznamy polní kanceláře Albrechta z Valdštejna z let 1625-163 kšaft umírající matky jednoty bratrské Labyrint světa a ráj srdce Listové nebe O sirobě Orbis pictus Velká didaktika Tomáš Jan Pešina z Čechorodu Dějiny Moravy Václav Jan Rosa Čechořečnost Slovník česko‐německý Pavel Skála Historie církevní Pavel Stránský ze Za JAN BLAHOSLAV:Muzika,Filipika proti misomusům, Gramatika česká, překlad Nového zákona, Akta jednoty bratrské, Kancionál šalounský, Kancionál ivančický. DANIEL ADAM Z VELESLAVÍNA : Kalendář historický, Kroniky dvě o založení země české, politica historica, herbář, Vypsání krajin ruské, Kronika moskevská - Jan Blahoslav - biskup jednoty bratrské, překladatel, historik. Filipika proti misomusům (nepřátelům vzdělání) - obhajoba nutnosti vzdělání člověka, obrana kultury; filipika - výmluvná řeč s pádnými důkazy. Gramatika česká, Muzika, Akta jednoty bratrské. Sestavil Šamotulský kancionál - zpěvník bratrských.

Description: Akty Jednoty bratrské

Jan Blahoslav - Akta jednoty bratrské Literatura barokní, ovlivněná jezuity (Bohuslav Balbín - Učené Čechy - dějiny vědy, kultury), je omezena. Pěstuje se lidová pověst, obměňující s tvůrčí fantazií historický fakt 555 let Jednoty bratrské v datech /1457 - 2012 /, Rucký Evald, Mgr. Kniha mapuje historii Jednoty bratrské v letech 1457-2012 jak v Čechách, tak i její rozšíření do celého světa. Publikace je sestavena jako soupis důležitých událostí podle dat a tématů, a je doprovázena bohatou obrazovou dokumentací patronem jednoty bratrské. Zachována je i korespondence, v níž Žerotín vystupuje jako pozemková vrchnost a jako hospodářský správce svých statků. Pro předkládanou práci mají nepochybně největší význam edice korespondence Karla staršího ze Žerotína, počínaje Jimgmannovou Slowesností s kontrolou digitalizátů, např. knih z fondu Salbuchy a Akta Jednoty bratrské, pořízených v roce 2013. Digitalizace bude i v příštím roce probíhat u pomocných knih ke sčítacím operátům pro rok 1930, jež i nadále musí sloužit agendě týkající se národnosti a státního občanství. Pomocné knihy jsou velkého formátu

Poklady Jednoty bratrské — ČT24 — Česká televiz

Hesla Jednoty bratrské. Přítel Rieckeho, apelační rada von Traubenburg, v noci donesl pastorovi všechny protokoly a akta ze soudu, pastor je v noci prostudoval a sepsal pamětní spis, z kterého bylo jasné, že císař porušil svůj slib, že obžalovaní nesložili ještě vojenskou přísahu na prapor a jednali z nechápající. Akta Jednoty bratrské - archiv, dějiny Jednoty bratrské od založení Doba Veleslavínova - zlatý věk českého písemnictví - oddělována umělecká lit. od naučné - jazyková kvalita lit. Daniel Adam z Veleslavína - tiskař, překladatel, slovníkář, historik - oženil se s dcerou Jiřího Melantricha - vydával knih

Muzeum Ústí nad Labem - přednáška Korunovace Jiřího z Poděbrad (1458) v kontextu významných osmiček husitského stolet Akta Jednoty bratrské - archiv, dějiny Jednoty bratrské od založení; přeložil Nový zákon do Kralické bible zlatý věk českého písemnictví (doba Veleslavínská) od 70. let 15. století - 20. léta 17. století; vrchol českého humanismu - rozvoj vzdělanosti a kultury za Rudolfa II. Jiří Melantrich z Aventin Jan Blahoslav (20 de febrero de 1523 - 24 de noviembre de 1571) fue un escritor humanista checo, poeta, traductor, etimólogo, gramático, teórico de la música y compositor.Era un obispo de la Unitas Fratrum quey tradujo el Nuevo Testamento al idioma checo en 1564. Más tarde se incorporó a la Biblia de Kralice ČESKÁ RENESANČNÍ A HUMANISTICKÁ LITERATURA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ Mgr. Michal Oblouk HUMANISMUS V ČECHÁCH 70. léta 15. století - 20. léta 17. století převaha literatury naukového typu, rozkvět humanistické vzdělanosti literatura pro měšťanstvo, zaměřená k životní praxi rozkvět spisovné češtiny (vliv latiny), význam knihtisku renesance se v pravém slova. Po návratu jmenován 1584 apelačním radou. V roce 1603 veřejně vystoupil proti perzekuci jednoty bratrské, 1607 přijat do panského stavu, 1608 císařský komisař ve válce s Matyášem. V politických zápasech 1608 - 10 patřil k vůdcům českých stavů, direktor, defenzor. Zasloužil se o vydání Majestátu Rudolfa II

 • Plisé bez vrtání.
 • Skloionomerní výplň životnost.
 • 26 dubna cheb.
 • Celine dion age.
 • Variabilní expresivita.
 • Klec 100 bazar.
 • David bowie život.
 • Infuze vitaminu c cena praha.
 • Filip z anjou.
 • Fyzická závislost.
 • Esoterické symboly.
 • Uloženka plzeň.
 • Sklopka gymnastika.
 • Jednostranný otok v těhotenství.
 • Hovězí líčka na víně recept.
 • Kávovník nemoci.
 • Silver dynamic 563 400 061 cena.
 • Ubytování s polopenzí jižní čechy.
 • Devil's sea.
 • Samosebou sklo.
 • Neporazitelný 2 online.
 • Rakovina uvuly.
 • Rozdíl mezi srdečním a hladkým svalem.
 • Michèle mercier filmy.
 • Csv file example.
 • Lidice song.
 • Jak povolit zápis na sd kartu.
 • Odčervení dětí.
 • Sklíčidlo black and decker.
 • Bezdrátový termostat emos.
 • Stavba pultové střechy.
 • Wind river zajimavosti.
 • Mudr maliskova jihlava.
 • Velikonocni svatky.
 • Nemocnice kyjov návštěvní hodiny.
 • Snoop dogg hold up.
 • Filip z anjou.
 • Zetor ceník 2017.
 • Křesťanské hádanky.
 • Pronájem chalupy na svatbu český ráj.
 • Hettich zásuvky.