Home

Perkutánní endoskopická gastrostomie zavedení

Perkutánní endoskopická gastrostomie je zavedení setu pro výživu přímo do žaludku přes břišní stěnu pomocí endoskopického přístroje - gastroskopu. Můžeme to definovat i tak, že punkční gastrostomie je minimálně invazivní metod Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je endoskopicky založený umělý vstup do žaludku pro podání výživy (tenká sonda, jejíž jeden otvor ústí na kůži břicha a druhý v žaludku). Samotné zavedení plastové sondy přes kůži se provádí po místním znecitlivění. Sonda umožňuje přímé podávání umělé výživ

PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE (PEG) Vážená paní, vážený pane, Na základ ě zhodnocení Vašich obtíží a provedených vyšet ření bylo indikováno zavedení výživového katetru do žaludku endoskopickou cestou. Perkutánní endoskopická gastrostomie je invazivní výkon, proto je k jeho provedení nutný Vá Popis perkutánní endoskopická gastrostomie. Perkutánní endoskopická gastrostomie (CHEG) Je to postup pro zavedení krmení trubice v žaludku přes břišní stěnu.. Důvody perkutánní endoskopická gastrostomie. Gastrostomické hadičky se používá hlavně jako alternativní způsob krmení PEG - perkutánní endoskopická gastrostomie, PEGJ - perkutánní gastro-jejunostomie Příloha 1. Perkutánní endoskopická gastrostomie - základní informace pro ošetřování. Doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Appendix 1. Percutaneous endoscopic gastrostomy - basic information for treatment

Perkutánní endoskopická gastrostomie - doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEPereditárny angioedém ako príčina bolestí brucha Gastroent Hepatol 2019; 73(3): 195-207 197 gastrostomie indikována v případě po­ tvrzené dysfagie a hmotnostním úbytku při selhání dysfagické diety. Samostat perkutánní endoskopická gastrostomie je zavedení nutriční sondy přímo do žaludku břišní stěnou pomocí endoskopie slouží k dlouhodobému podávání enterální výživy (více než 4-6 týdnů) Zavádí se za aseptických podmínek a ošetřuje jako chirurgická rána PEG je zkratka pro odborně znějící název Perkutánní Endoskopická Gastrostomie. Do češtiny přeloženo je to zavedení hadičky skrz břišní stěnu do žaludku. PEG je speciálním typem podávání stravy, ke kterému se ovšem lékaři u pacientů uchylují jen je-li to nezbytně nutné Provedení perkutánní endoskopické gastrostomie (tzv. PEG) a zavedení sondy pro enterální výživu. Video bylo vytvořeno za podpory projektu Interní vzdělávací agentury Veterinární a.

Perkutánní endoskopická gastrostomie se stala metodou volby pro zavedení přístupu aplikace dlouhodobé enterální výživy. Jedná se o výkon jednoduchý, s minimální morbiditou a prakticky nulovou mortalitou, s nízkým počtem komplikací Perkutánní endoskopická gastrostomie je užívána k enterální výživě a je vhodná pro dlou - hodobou výživu. Nejčastější indikací je porucha polykání. Metoda je relativně bezpečná sníz- kou mortalitou. Technika zavedení je poměrně jednoduchá vlokální anestezii. Nutné je avšak pečlivé ošetřování oblasti stomie Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) zavedení sondy do žaludku přes břišní stěnu s pomocí endoskopu; k dlouhodobému podávání enterální výživy (více než 6 týdnů) podávání výživy bolusově nebo kontinuálně (stejně jako u NGS) převazy rány a rotace sond

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je metoda používaná k aplikaci enterální výživy. Pokud je indikace jejího podávání delší než 6 týdnů, je využívána k podávání enterální výživy v domácích podmínkách (domácí enterální výživa - home enteral nutrition - HEN) MUDr. Pavel Kohout, PhD. Univerzita Karlova v Praze, LF a FN Hradec Králové. Perkutánní endoskopická gastrostomie - doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Radek Kroupa 1, Pavel Kohout 2, Jiří Cyrany 3,4, Milan Dastych 5, Karel Balihar 6, Ivana Mikoviny Kajzrlíková 7, Dita Mlynářová 8, Martina Horová 9, Milana Šachlová 10, Michal Šenkyřík 11, Jan Martínek 12,13, Stanislav Rejchrt 3, Jan Šťovíček 14, Igor Satinský.

The Use of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy - Overview of Indications, Description of the Technique and Current Trends in Neurology. Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a mini-invasive method, during which a gastrostomic tube is inserted through the wall of the stomach directly into the stomach using a gastroscope výživě. Zavedení PEG u dětských pacientů by měl provádět zkušený a zaškolený, nejlépe dětský gastroenterolog (www.gastroped.cz), v centru s dostatečnými zkušenostmi a zázemím potřebnými k výkonu. Klíčová slova: perkutánní endoskopická gastrostomie, enterální výživa, pediatrie

Perkutánní endoskopická gastrostomie - CHEG - Popis

Edukace klienta s PEG . Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je metoda vyživování nemocných používaná od roku 1979, slouží k zajištění enterální výživy v případech, kdy není technicky možné zavedení nazogastrické či nazojejunální sondy nebo je nemocným tento přístup špatně tolerován, dále u nemocných, u kterých je indikována enterální výživa s. Popis gastrostomii gastrostomie - operace, ve kterém speciální trubka přivádí do žaludku přes břišní dutiny. Gastrostomií lze provést následujícím způsobem:: Эndoskopicheskaya postup: nejoblíbenější a nejméně invazivní postup, volal perkutánní endoskopická gastrostomie (CHEG); Otevřené řízení: břicha udělal dlouhý řez

Klíčová slova: perkutánní endoskopická gastrostomie, enterální výživa, onkologický paci-ent, edukace, ošetřovatelská péče 1.1 INDIKACE K ZAVEDENÍ PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÉ GASTROSTOMIE..... 12 1.2 KONTRAINDIKACE ZAVEDENÍ PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÉ GASTROSTOMIE..... 13 1.3 METODY. > PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE-7% Kniha se zabývá i dalšími metodami zavedení sondy pro výživy do trávicího ústrojí radiologicky asistovanou gastrostomií či direktní perkutánní gastrostomií, další kapitoly popisují použití výživového knoflíku (feeding button) či výměnného katétru u gastrostomických. Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) (řecky gaster = žaludek, latinsky stoma = ústí) je sonda (hadička) zavedená do žaludku přes kůži (= perkutánní, latinsky cutis = kůže) při endoskopii. Perkutánní endoskopická jejunostomie (PEJ) je sonda zavedená do tenkého střeva (jejuna). Tyto sondy se používají k výživě nebo k podání léku u pacienta, který není..

Perkutánní endoskopická gastrostomie - doporučený postup

Pokud jste se vy sami, nebo někdo z okruhu Vašich blízkých, dostali do situace, kdy nemůžete přijímat dostatečné množství potravy přirozenou cestou, bylo nutné pro Vás najít náhradní řešení a tím je zavedení výživové sondy a nebo perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG), či vzácněji jejunostomie (PEJ) Perkutánní endoskopická gastrostomie Kniha se zabývá i dalšími metodami zavedení sondy pro výživy do trávicího ústrojí - radiologicky asistovanou gastrostomií či direktní perkutánní gastrostomií, další kapitoly popisují použití výživového knoflíku (feeding button) či výměnného katétru u gastrostomických.

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) - základní informace pro ošetřování PEG je katetr zavedený přes břišní stěnu do žaludku. Slouží k výživě nemocných, kteří nejsou schopni v dostatečném množství přijímat potra­ vu a tekutiny ústy. 1. Podávání výživy a lék Definice: Perkutánní endoskopická gastrostomie je výkon, který slouží k zavedení výživového katétru přes stěnu břišní do žaludku za pomocí endoskopu. Cíl a důvod výkonu: Cílem výkonu je zavedení výživové sondy přes kůži břicha do žaludku a slouž Perkutánní endoskopická gastrostomie - doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP June 2019 Gastroenterologie a Hepatologie 73(3):195-20

Gastroskopie je lékařská vyšetřovací metoda, která využívá optického přístroje --endoskopu (nazývaného gastroskop) k vyšetření horní části zažívacího traktu - jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku.Dnes je hlavní vyšetřovací metodou při podezření na nemoci těchto orgánů. V současné době je možné pomocí gastroskopu také provést řadu. otevřené kardii. Zavedení sondy proto považujeme za vhodné u nemocných, u kterých je předpoklad omezení příjmu per os maximálně v délce 14 dní bez plánované další onkologické léčby. Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) Zlatým standardem zajištění nutričního pří-stupu u nemocných s malignitami hlavy a krk

Tato metoda zcela vytlačila tzv. klasické zavedení gastrostomie (chirurgickou gastrostomii). Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je zaváděna za asistence gastroskopie, ve většině případů metodou pull, u pacientů se stenózou jícnu či kardie, nádorů hlavy a krku využíváme push metody se zavádění sondy přímo. Úvod:Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je rutinně používaná minimálně invazivní metoda k zajištění dlouhodobé enterální výživy u vybraných pacientů, kteří nemohou přijímat potravu perorálně. Znalost klinických, technických a bezpečnos.. 10. Perkutánní endoskopická jejunostomie. 11. Perkutánní gastro-jejunostomie (zavedení jejunální sondy cestou perkutánní endoskopické gastrostomie) 12. Zavedení perkutánní gastrostomie ve zvláštních podmínkách. 13. Ošetřování perkutánní gastrostomie. 14. Komplikace punkční gastrostomie. 15

Ošetřovatelství - Výuka - Terapi

 1. Co je to jejunální perkutánní endoskopická gastrostomie (J-PEG)? Výkon provádí erudovaný gastroenterolog, který v místním znecitlivění zavede pomocí endoskopu silikonovou dvoucestnou hadičku přes břišní stěnu do žaludku a dále na začátek tenkého střeva
 2. Zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie nebo jejunostomie může být vzácně spojeno s rizikem komplikací (časné nebo pozdní krvácení, infekční komplikace, perforace tračníku). Riziko krvácivé komplikace zvyšují některé léky (Warfarin, Lawarin, Pradaxa, Plavix, Iscover, Prasugrel
 3. imálně invazivní přístup využíváme u většiny nemocných, u nichž byla dříve nutná gastrostomie klasická nebo dlouhotrvající zavedení výživné sondy
 4. Kolonoskopie a endoskopická polypektomie , EMR - nezletilí (IS - GE - 12) Necílená jaterní biopsie - dospělí (IS - GE - 01) Necílená jaterní biopsie - nezletilí (IS - GE - 02) Perkutánní endoskopická gastrostomie - dospělí (IS - GE - 03) Perkutánní endoskopická gastrostomie - nezletilí (IS - GE - 04

Perkutánní endoskopická gastrostomie - zkušenosti Centra pro PEG v letech 2002-2008 / Kohout P., Beneš Z., Antoš Z., Rozmahel M., Puškárová G., Sokol P. Specifikace Perkutánní endoskopická gastrostomie a její místo v algoritm... Popis produktu. Kniha se zabývá i dalšími metodami zavedení sondy pro výživy do trávicího ústrojí - radiologicky asistovanou gastrostomií či direktní perkutánní gastrostomií, další kapitoly popisují použití výživového knoflíku (feeding. Perkutánní endoskopická gastrostomie - zkušenosti Centra pro PEG v letech 2002-2008 Česká verzia English info Percutaneous endoscopic gastrostomy - experience of one PEG centre in years 2002-2008 Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a minimally invasive method used to determine the method for the application of enteral. Perkutánní endoskopická gastrostomie Spočívá v provedení esofagogastroduodenoskopie neboli zavedení tenkého ohebného přístroje s optikou ústy a jícnem do žaludku a dvanáctníku. Toto umožní jednak vyšetřit žaludek a dvanáctník ke zjištění, zda stomii lze vůbec provést, a v případě kladného konstatování.

perkutánní endoskopická gastrostomie či perkutánní endoskopická jejunostomie, je tedy nedílnou součástí ošetřovatelské péče o pacienta. (Urbánek, 2008, s. 7) 2.1 Malnutrice Malnutrice je patologický výživový stav pacienta, způsobený relativním neb p Informovaný souhlas 1/2 Městská nemocnice Ostrava, říspěvková organizace Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava T 596 191 111 F 596 618 781 IČ 00635162 www.mnof.cz platnost od 01. 02. 2017 NLP - IS - verze: 3 - 213 Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG

umělé výživy zavedení výživové sondy a pro případ dlouhodobého, či trvalého podávání výživy zavedení perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG), či vzácněji jejunostomie (PEJ). Váš zdravotní stav umožňuje pobyt mimo nemocnici, tj. předevší Zavedení PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie - jde o zavedení výživové sondy přes břišní stěnu přímo do žaludku bez nutnosti operace) Necílené jaterní biopsie ( jde o odběr vzorku jaterní tkáně v rámci diagnostiky jaterních onemocnění ekonomická stránka) vedly autory k zavedení indikace PEG do diagnosticko-terapeutického schématu u CMP. Klíčová slova: cévní mozková příhoda, nasogastrická sonda, perkutánní endoskopická gastrostomie, dysfágie. Obrázek 1. SDĚLENÍ Z PRAX Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) představuje řešení pro pacienty indikované k dlouhodobé plné či doplňkové enterální výživě. Zavedení PEG u dětských pacientů by měl provádět zkušený a zaškolený, nejlépe dětský gastroenterolog (www.gastroped.cz), v centru s dostatečnými zkušenostmi a zázemím.

PEG Medicína, nemoci, studium na 1

 1. Perkutánní endoskopická gastrostomie Pave Kohout ; Ĺubomír Skladaný. Vazba: brožovan
 2. ální ultrazvuk nebo skiaskopie (perkutánní image-guided gastrostomie - PIG), v.
 3. Perkutánní Endoskopická Gastrostomie (PEG) - dospělý pacien t - sprchování je možno již za 7 dnů po zavedení kanyly. Životnost: při dobré péči i 10 let. v května 02, 2012. Odeslat e-mailem BlogThis! Sdílet ve službě Twitter Sdílet ve službě Facebook Sdílet na Pinterestu
 4. Výhodnost výživy pomocí PEG (rehabilitace řeči, ústup neklidu, snadná ošetřovatelská péče, ekonomická stránka) vedly autory k zavedení indikace PEG do diagnosticko-terapeutického schématu u CMP. Kľúčové slová: cévní mozková příhoda, nasogastrická sonda, perkutánní endoskopická gastrostomie, dysfágie

Perkutánní endoskopická gastrostomie - doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JE Perkutánní endoskopická gastrostomie Platnost tiskopisu od: 24.03.2020 KNL,a.s., Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Stránka 3 z 3 IČO : 2728393 Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) 9 3. 1 Indikace 10 3.2 Kontraindikace II 3.3 Úprava koagulačních parametrů 12 3.4 Vlastní provedení PEG 13 3.5 Další metody punkčni gastrostomie 15 3.6 Ošetřování gastrostornie 16 3.7 Komplikace gastrostomie 17 3.8 Odstranění gastrostomie 19 4. Praktická část 20 4.

Tato práce je zaměřena na Informovanost studentů o zdravotně-sociálních dopadech perkutánní endoskopické gastrostomie na život klienta. Teoretická část je věnována perkutánní endoskopické gastrostomii, indikacím, kontraindikacím, typům gastrostomie, způsobům zavedení a péči o gastrostomii, výživě do gastrostomie Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je výživová sonda, která je zavedená do žaludku přes břišní stěnu za pomoci endoskopu. Tato metoda je v hodná pro pacienty, kteří potřebují enterální výživu po dobu delší než 6 týdnů

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí | Lékařská

VYŠETŘENÍ SPECIFIKA. Vyšetření v běžném režimu: Gastroskopie - běžná diagnostická. 224434021. Nalačno. - enterální biopsie. 22443402 Karolína má zavedený PEG, což je perkutánní endoskopická gastrostomie - zavedení sondy přes břišní stěnu do žaludku. To je jednoduše řečeno díra do břicha, ze které vede hadička, do níž se zapojí stříkačka s mlékem nebo nutriční set procházející nutriční pumpou. Sonda jí byla zavedena ve čtyřech.

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) (Intenzivní

Perkutánní endoskopická gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživy - Pavel Kohout, Ľubomír Skladaný et al., . Nakladatelství především lékařské literatury, internetové knihkupectví Lékařský kompa Kniha PERKUTÁNNÍ ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE (Pave Kohout , Ĺubomír Skladaný) - rýchle dodanie knižky a nízku cenu so zľavou nájdete na Preskoly.sk. Neváhajte a inšpirujte sa množstvom kníh v najobľúbenejšom internetovom kníhkupectve na Slovensku Endoskopická ultrasonografie epigastria Perkutánní endoskopická gastrostomie Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie Enteroskopie Necílená jaterní biopsie Endoskopická ultrasonografie rekta Kolonoskopie Kapslová endoskopie Gastroskopie Jícnová high-resolution manometrie Jícnová manometrie s impedancí. Centrum diabetologi

Perkutánní endoskopická gastrostomie - zkušenosti Centra

Perkutánní endoskopická gastronomie -PEG PEG - Perkutánní endoskopická gastrostomie je metoda vyživování nemocných, která slouží k zajištění enterální výživy v případech, kdy není technicky možné zavedení sondy nebo je nemocným tento přístup špatně tolerován, dále u nemocných, u kterých je indikována. Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je tenká sonda, která se zavádí pomocí endoskopického přístroje (gastroskopu) a slouží k podání výživy. Ve svém sdělení se zaměřuji na závažné i nezávažné komplikace při a po zavedení PEGu. Mezi nezávažné komplikace patří: exit site infection, gastroezofageální refl ux, netěsnost podél gastrostomické sondy,.. Kniha Perkutánní endoskopická gastrostomie a její místo v algoritmu umělé výživy - pohodlný nákup na medicinskaliteratura.sk. Medicínska literatúra a iná odborná literatúra Váš pohodlný nákup . Prihlásenie. Nová registrácia. Stav nákupu: 0 ks / 0,00 Eur [košík]. Enterální výživa; perkutánní endoskopická gastrostomie; perkutánní endoskopická gastrojejunostomie; perkutánní endoskopická jejunostomie; výživová stomie. Abstrac

Výživa Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Perkutánní endoskopická gastrostomická (PEG) zkumavka byla poprvé popsána v roce 1980 pro použití u dětí 1. PEG přívodní trubice jsou nyní stále více využívány pro enterální výživu pro děti i dospělé. PEG může být použit s prodloužením jejunalu 2 přímo do žaludku je gastrostomie, provedená buď punkční cestou za pomoci endoskopie (perkutánní endoskopická gastrostomie, PEG), nebo operační cestou (operační gastrostomie). Tam, kde nemůže být využito gastrostomie, přichází do úvahy operační zavedení katetrové jejunostomie s podáváním výži-vy přímo do jejuna Uchazeči; Průvodce pro prváky; Magisterské studium; Bakalářské studium; Navazující magisterské studium; Specializační vzdělávání; Studium v anglickém jazyc

Video: Zavedení PEG, perkutánní endoskopické gastrostomie - video

Perkutánní endoskopická gastrostomie - Zdraví

perkutánní endoskopická gastrostomie / jejunostomie

(PDF) Perkutánní endoskopická gastrostomie - doporučený

PPT - PEG * Perkutánní Endoskopická GastrostomieŘešení poruchy polykání u nemocných s CMP - ZdravíGastroenterologie – Krajská nemocnice LiberecAktuality - dieta KENEndoskopie | Nemocnice Sedlčany
 • Dračí šátek návod.
 • Čsob pojišťovna online.
 • Pampová tráva pestovanie zo semien.
 • Youtube joga pro zacatecniky.
 • Fakultní nemocnice plzeň lochotín chirurgie.
 • Corel pinnacle studio 21.
 • Přívěsné sklápěcí vozíky.
 • Zatemňovací rolety na plastová okna.
 • Stolice u nekojených dětí.
 • Bmw x6m 2019.
 • Volební preference prezident 2018.
 • Chlazení vzduchem při obrábění.
 • Mangrovový červ.
 • Plavba poděbrady mělník.
 • Rovnice asymptot hyperboly.
 • Dieta při průjmu u dětí.
 • Galaxy sharan nebo alhambra.
 • Pubg corporation wiki.
 • Značení ráfků jízdních kol.
 • Pristupova cesta.
 • Www flop potraviny cz souteze krizovka.
 • Michael biehn terminator.
 • Keříčkovec akvarium.
 • Slipknot praha 2019 předkapela.
 • Wikipedia iridium.
 • Amur obecný.
 • Schodišťový přepínač.
 • Jak nakreslit vlka krok za krokem.
 • Vajíčka na měkko apetit.
 • Instalace wordpress sablony.
 • Baska krk.
 • Spanish translator.
 • Hypoechogenní vyznam.
 • Facebook cache delete.
 • Pilana liberec.
 • Prodejna mountfield hk.
 • Barva aury test.
 • Caridina krevetky.
 • Sklon opěradla lavice.
 • Samsung galaxy note 5 bazos.
 • Www geek com watches.